Basisschool als tijdelijke doorstroomlocatie – Landgraaf

De gemeente Landgraaf creëerde in de voormalige basisschool Gravenrode een doorstroomlocatie met ruimte voor 35 vergunninghouders. De locatie fungeert als buffer om de druk op de lokale woningmarkt te verlichten. Vanuit Gravenrode worden de vergunninghouders geacht zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen zes maanden, door te stromen naar een sociale huurwoning.

Het pand

Na transformatie bestaat de voormalige basisschool uit elf wooneenheden. De gemeente Landgraaf is eigenaar van het pand en bekostigde de transformatie. Door een tijdelijke ontheffing op het bestemmingsplan werd het mogelijk om deze wooneenheden voor vijf jaar in te zetten voor de huisvesting van acht gezinnen van vier personen en drie alleenstaanden. Het COA verzorgt de koppeling van vergunninghouders aan de gemeente. Landgraaf bepaalde geen specifieke doelgroep en selecteert niet op leeftijd of etniciteit.

Transformatie

Om het voormalige schoolgebouw bewoonbaar te maken onderging het pand een verbouwing. Achterstallig onderhoud werd aangepakt en er werden keukenblokken en sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Daarnaast werden wanden geplaatst om de klaslokalen op te splitsen in twee delen. De eenpersoonswoonruimten variëren in grootte van 20 tot 38m2. De wooneenheden voor gezinnen zijn ongeveer 55m2, met een uitzondering van 94m2 (de voormalige gymzaal). In de wooneenheden voor gezinnen zijn aparte slaapkamers gecreëerd.

Huurcontract

De vergunninghouders tekenen een huurcontract voor onbepaalde tijd en betalen 145 euro huur per volwassene. Het streven is dat zij vanuit Gravenrode zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen zes maanden, doorstromen naar een passende reguliere woonruimte. HEEMwonen verzorgt het technisch beheer van de locatie en anticipeert hierop door te zorgen dat deze woningen beschikbaar zijn.

Subsidie

Om deze vorm van huisvesting te realiseren, vroeg de gemeente de landelijke subsidie Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders aan. De gemeente heeft via deze regeling 6.250 euro per te huisvesten meerderjarige vergunninghouder ontvangen (alleen voor de eerste lichting bewoners). De gemeente zette deze subsidie in voor de bouwtechnische aanpassingen. Ondanks de subsidie lukte het de gemeente niet om een sluitende exploitatie te realiseren en daarom legt Landgraaf zelf de nodige financiële middelen bij. De subsidieregeling vereist dat Gravenrode tenminste vijf jaar dienst doet als huisvestingslocatie voor vergunninghouders.

Kernteam

Een bestuurlijk en ambtelijk kernteam begeleidde de realisatie van de doorstroomlocatie. De burgemeester, portefeuillehouder minderheden, de gemeentesecretaris en de politie vertegenwoordigen het bestuurlijke deel van het team. Zij zijn namen de besluitvorming voor hun rekening. Ambtelijk waren onder andere een projectleider, medewerker communicatie, wijkcoördinator en medewerker financiën vertegenwoordigd. Zij vervullen een ondersteunende en uitvoerende rol. Het bestuurlijke kernteam kwam gedurende het proces bijeen om de voortgang te bewaken aan de hand van mijlpalenplanningen en om veiligheidssignalen te bespreken. Als bijlage een voorbeeld van deze mijlpalenplanning.

Markttoets

De gemeente beoordeelde met een markttoets of marktpartijen interesse hadden in de uitvoering van de betreffende werkzaamheden tegen een afgesproken prijs. Dit bleek niet het geval. Daarom benaderde Landgraaf woningcorporatie HEEMwonen om de verhuur en exploitatie op zich te nemen. Om deze werkzaamheden als corporatie uit te mogen voeren, is toestemming van de minister vereist. HEEMwonen kreeg toestemming en sinds augustus 2016 voert deze corporatie de verhuur en exploitatie uit. De gemeente blijft als eigenaar van het pand verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Gezamenlijke faciliteiten

De vergunninghouders delen twee keukenblokken, het sanitair en een gezamenlijke ruimte die dient als ontmoetingsplek. Twee wooneenheden beschikken over vijf douches en elke woning heeft een eigen toilet. De ontmoetingsruimte is 546m2 en is het voormalige binnenplein van de school. Er staat een tafelvoetbalspel, een air hockeyspel en er is kinderspeelgoed beschikbaar. De stichting Samen Delen verzorgde een gedeelte van de basisinrichting en richtte de woningen in met o.a. stoelen, tafels en kasten. Iedere kamer beschikt daarnaast over een wasbak en ijskast. De vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor de rest van de inrichting en het schoonhouden van de woonruimten.

Integratie

Diverse partijen in de buurt van basisschool Gravenrode leveren een bijdrage aan de integratie van de vergunninghouders. Zo organiseert het zorgcentrum tegenover Gravenrode regelmatig activiteiten en zijn de vergunninghouders welkom om te komen knutselen. Welzijnsinstelling Welsun biedt maatschappelijke begeleiding. Daarnaast leveren de buurtbewoners een actieve bijdrage. Zij zijn bijvoorbeeld buddy van een bewoner of organiseren activiteiten gefaciliteerd door Welsun, zoals een barbecue. De corporatie overweegt in overleg met Welsun een buurtconciërge aan te stellen. Deze zal fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners en omwonenden.

Klankbordgroep

Bij de realisatie van de doorstroomlocatie betrok de gemeente de buurtbewoners actief door nieuwsbrieven met informatie over de huisvesting van vergunninghouders in de basisschool. Daarnaast organiseerde Landgraaf informatieavonden en werd een klankbordgroep in het leven geroepen. De burgemeester was voorzitter van de klankbordgroep, die verder bestond uit enkele leden van het kernteam en omwonenden die aangaven mee te willen denken. Tijdens de eerste bijeenkomst kregen omwonenden de kans om onderwerpen te agenderen. In de daaropvolgende bijeenkomsten pakte de klankbordgroep deze onderwerpen op. Daarnaast bespraken ze de veiligheid, de fysieke leefomgeving, het maatschappelijk draaiboek en burgerparticipatie en evalueerden ze de realisatie van Gravenrode als huisvesting voor vergunninghouders.

Informatieavond

De gemeente organiseerde een informatieavond die werd opgesplitst in twee sessies. De eerste sessie richtte zich op direct omwonenden en de tweede sessie stelde overige geïnteresseerden op de hoogte. De gemeente verstuurde hiervoor 350 uitnodigingen. Tijdens deze sessies werd het plan plenair toegelicht. Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen op een informatiemarkt vragen stellen aan medewerkers van de corporatie en de gemeente. In totaal waren er 130 omwonenden aanwezig.

In juli 2016 ontmoetten de vergunninghouders en de omwonenden elkaar voor het eerst tijdens een ontmoetingsactiviteit. De vergunninghouders maakten hapjes en nodigden belangstellenden en omwonenden uit om deze hapjes samen op te eten. Er zijn ook verschillende buurtinitiatieven gestart om de integratie van de vergunninghouders te bevorderen (vrijwillige begeleiding vanuit de wijk, samen knutselen, samen eten, et cetera).

Toekomst

De gemeente reserveert de basisschool voorlopig voor de tijdelijke huisvesting van vergunninghouders. Mocht de instroom van vergunninghouders stagneren, overweegt de gemeente om een mix van doelgroepen te huisvesten in het pand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce Dahlmans van de gemeente Landgraaf via joyce.dahlmans@landgraaf.nl of met Mitchell Gielen van HEEMwonen via m.gielen@heemwonen.nl.

Landgraaf

Geleerde lessen

Het is belangrijk dat alle partijen toewerken naar hetzelfde doel. Het vraagt met name in het voortraject veel tijd en aandacht om het gezamenlijke doel scherp te krijgen.

Landgraaf
Landgraaf
Logo Landgraaf
Logo Heemwonen