Basisschool als doorstroomlocatie – Dinkelland

De gemeente Dinkelland en woningcorporatie Mijande Wonen creëerden een doorstroomlocatie voor vergunninghouders door een leegstaande basisschool te verbouwen. Om dit te kunnen realiseren, kregen ze een ontheffing op het bestemmingsplan voor tien jaar. Tot die tijd biedt de Julianaschool ruimte aan gezinnen en alleen reizende vergunninghouders.

Mix gezinnen en alleenstaanden

Om het schoolgebouw geschikt te maken voor de huisvesting van vergunninghouders, werden de vijf klaslokalen getransformeerd tot wooneenheden. Eén van de lokalen biedt na de verbouwing ruimte aan vier individuele bewoners die beschikken over een eigen slaapkamer. De alleenstaande vergunninghouders delen een woonkamer en maken gezamenlijk gebruik van het sanitair en de keuken. De andere vier klaslokalen zijn bestemd voor gezinnen.

De gemeente creëerde in de Julianaschool een woonplaats voor in totaal 22 vergunninghouders. Het COA en de gemeente bepalen samen welke vergunninghouders het pand betrekken. Ze streven hierbij zoveel mogelijk naar een selectie van bewoners met dezelfde culturele en religieuze achtergrond. In december 2016 ondertekenden de vergunninghouders hun huurcontract en op 16 januari 2017 betrokken de meesten hun woning. Inmiddels wonen er drie Syrische gezinnen, een gezin uit Eritrea en vier alleenstaande Eritrese mannen.

Verbouwing

De gemeente Dinkelland is eigenaar van de Julianaschool en heeft de grond in erfpacht en het pand met opstalrecht overgedragen aan de woningcorporatie die de verhuur en het beheer van de woningen voor haar rekening neemt. Om de klaslokalen zo goed mogelijk bewoonbaar te maken voor gezinnen is in elk lokaal een eigen toilet, badkamer, keuken en woonkamer gerealiseerd. De gemeente en corporatie financierden de verbouwing. De grondige transformatie van het schoolgebouw veroorzaakte een exploitatietekort. De gemeente en de corporatie dekken dit tekort samen.

Doorstroomlocatie

De Julianaschool is een doorstroomlocatie voor vergunninghouders. Zodra de bewoners het pand betrekken, schrijven zij zich in als woningzoekende bij een woningcorporatie. Voor hen zijn de regels gelijk aan de regels voor iedere andere reguliere woningzoekende in Dinkelland. Ze krijgen geen urgentie. Naar verwachting is er binnen een jaar een reguliere woning voor de vergunninghouders in Dinkelland. Zodra er een passende woning beschikbaar is, verhuizen ze en komt er een plek in de Julianaschool vrij voor andere vergunninghouders. Bij gezinshereniging van de mannen zoekt de corporatie naar een geschikte oplossing voor het gezin.

Inrichting

De gemeente was verantwoordelijk voor de inrichting van het volledige schoolgebouw. Dinkelland schafte zowel voor de privéruimten als voor de gezamenlijke ruimten meubels, witgoed en servies aan. Hiervoor legde zij contact met Kringloop de Beurs, de lokale kringloopwinkel, die een bijdrage leverde. Daarnaast kocht de gemeente veel nieuwe spullen om de inrichting van het pand compleet te maken. De woningcorporatie richtte de woningen in samen met vrijwilligers van stichting Palet en de gemeente. De vergunninghouders konden daardoor snel en makkelijk hun tijdelijke woning betrekken.

Tijdelijk huurcontract

De vergunninghouders tekenen een tijdelijk huurcontract met een maximale duur van tien jaar, oftewel het moment waarop de ontheffing op het bestemmingsplan vervalt. De netto huurprijs verschilt per woonruimte en is gebaseerd op het aantal wws-punten. De huurprijs is inclusief gas, water en licht.

Informatieavond

De gemeente informeerde de direct omwonenden in het voortraject door een brief te verspreiden en een informatieavond te organiseren. Tijdens deze avond kwamen de wijkagenten, VluchtelingenWerk, de woningcorporatie en de wethouder aan het woord en was er voldoende ruimte voor dialoog en vragen van de omwonenden. De omwonenden reageerden positief en enkele personen gaven zich op als vrijwilliger om de toekomstige bewoners te helpen, door bijvoorbeeld taalles te geven.

Gezamenlijke buitenruimte

De bewoners van de Julianaschool delen samen een berging en fietsenstalling. Ook delen ze het (school)plein. Hierop zijn speeltoestellen geplaatst. Een klein groepje omwonenden is nauw betrokken bij het initiatief en dacht mee over de inrichting van het plein. Na de informatieavond konden omwonenden zich opgeven om hierover mee te denken. Ze zijn per mail uitgenodigd en spraken samen met de gemeente over hun ideeën voor het plein. De nieuwe speeltuin is een openbaar terrein die de bewoners met elkaar en de buurt delen.

Burendag

Zodra de vergunninghouders in de Julianaschool wonen, organiseert de gemeente een burendag. Op die dag gaan bewoners en omwonenden samen de tweedehands speeltoestellen op het plein opknappen en schilderen. De dag wordt afgesloten met een borrel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim Nijland-Scholten via k.nijland@noaberkracht.nl.

Foto Dinkelland3
Logo Dinkelland

Geleerde lessen

Het is niet mogelijk alle problemen op voorhand te voorzien. Vooral technische problemen komen pas aan het licht zodra men er woont. Een voorbeelden zijn het verstopte riool en te beperkte kastruimte in de keuken.

Foto Dinkelland
Foto Dinkelland6
Foto Dinkelland4