Praktijkvoorbeelden

Huisvesting vergunninghouders in beeld

Platform31 zocht voor Opnieuw Thuis mee naar lokale creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting te creëren voor vergunninghouders. Al deze goede voorbeelden zijn nu gebundeld in de publicatie Huisvesting vergunninghouders in beeld.


Kluswoningen voor vergunninghouders

In Boskoop beginnen vergunninghouders in 2018 aan de realisatie van hun eigen woning. Dit project is een initiatief van Stichting Fundering, die dit mogelijk maakt door zelfbouw en alternatieve financiering slim te combineren. De vergunninghouders verbouwen het pand tot hun droomwoning en zodra hun verblijfsvergunning definitief is, krijgen zij de kans om de woning te kopen.


Particuliere eigenaren verhuren hun woning – Limburg

In Limburg verhuren woningcorporaties tien particuliere eengezinswoningen aan vergunninghouders. De eigenaren van de leegstaande panden ontvangen huurinkomsten en betalen een vergoeding aan de uitvoerende corporatie.


Vergunninghouders bouwen mee aan woning – Peel en Maas

De sociale onderneming Rendiz creëert werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder sinds kort vergunninghouders. De geselecteerde vergunninghouders werken aan de productie van verplaatsbare woningen en leveren daarmee een bijdrage aan de huisvesting van andere vergunninghouders en spoedzoekers.


Meer praktijkvoorbeelden