Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Hoe vergaat het vluchtelingen na aankomst in EU-landen? Het Financieele Dagblad zoomde onlangs in op de situatie in Duitsland waar de afgelopen jaren meer dan anderhalf miljoen vluchtelingen zijn opgenomen. De integratie op de arbeidsmarkt loopt erg stroef: 80% heeft nog geen werk, ondanks de sterke opleving van de economie. De oorzaken liggen op het het gebied van taalproblemen, bureaucratie en rechtsonzekerheid. De Berlijnse denktank Bruegel presenteerde op 22 januari het onderzoek People on the move: migration and mobility in the European Union. Guntram Wolff, directeur van Bruegel: “Immigratie is momenteel de grootste splijtzwam in Duitsland maar ook in de rest van Europa”. Het is daarom goed fictie (de perceptie over immigratie) goed te scheiden van de feiten:

  • het is een mythe dat buitenlanders baantjes inpikken en de lonen drukken
  • de recente immigratiegolf kost Duitsland €21 mrd per jaar, op lange termijn (1-15 jaar) dragen immigranten positief bij
  • de meeste immigratie in Duitsland komt van binnen de Europese Unie en niet vanuit conflictgebieden (zoals wordt aangenomen)
  • de helft van alle Duitsers vindt dat de invloed van de islam in Duitsland te sterk is. Duitsland lijdt hierdoor aan ‘identiteitsstress’. In werkelijkheid is het aandeel moslims slechts 6% van de bevolking.

Onderzoeker Zsolt Darvas (Bruegel): “De sleutel tot succesvolle integratie is een snelle en makkelijke toegang tot de arbeidsmarkt.” Slechts enkele Europese landen, waaronder Zweden en het Verenigd Koninkrijk, zijn succesvol met de integratie van immigranten. Duitsland scoort volgens op lange termijn slecht: “De tweede generatie immigranten doet het vaak slechter dan de eerste.” Eén van de oorzaken is dat immigranten geen goede aansluiting vinden met het Duitse duale leermodel dat theorie en praktijk in het beroepsonderwijs met elkaar combineert. Veel vluchtelingen komen daardoor aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht.

Bron: Het Financieele Dagblad, 30 januari 2018

Zie ook de artikelen: