Beleidsstukken

Kamerbrief over inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022

Ministerie van SZW, 18 december 2020

Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer dat er volop gekoerst wordt op inwerkingtreding wet Inburgering per 1 januari 2022.

Lees verder

Lees ook:


Kamerbrief over voortgang Flexibilisering Asielketen

Ministerie van JenV, 17 december 2020

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen uit het Programma Flexibilisering Asielketen.

Lees verder


Kamerbrief tussenstand Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – februari 2019

In deze kamerbrief brengt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Veranderopgave Inburgering. De minister laat onder andere weten de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten, zodat die nu al actief aan de slag kunnen gaan met de begeleiding van vergunninghouders bij hun inburgering (waaronder het leren van de Nederlandse taal).


Kamerbrief Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – oktober 2018

In deze brief staat de laatste stand van zaken omtrent de invulling van het nieuwe inburgeringsbeleid: de Uitvoeringsagenda.


Inburgering: systeemwereld versus leefwereld. Evaluatie van de Wet inburgering 2013

Ministerie van SZW – juni 2018

Deze evaluatie onderbouwt de keuzes die gemaakt worden in de uitwerking van het nieuwe inburgeringsbeleid.


Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten

WRR – december 2015

In deze publicatie beargumenteert de WRR waarom het belangrijk is om snel te beginnen met inburgeren.


Tijdlijn veranderopgave inburgering (VOI)

Het kabinet wil een nieuwe Wet inburgering invoeren. Om dit mogelijk te maken moet er veel geregeld worden. De tijdlijn geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot invoering van de Wet Inburgering en andere relevante wetten.

Lees verder (ministerie van SZW)