Praktijkvoorbeelden

Uitingsvorm van sociale spanningen in de wijk

1. Statushouders verzorgen ouderen in Katwijk

In het onderzoeksrapport ‘Geen tijd te verliezen’ van de WRR, het SCP en WODC stelden onderzoekers dat de integratie van asielmigranten beter moet. Het advies: hou tempo in het integratieproces. Het bieden van huisvesting is belangrijk, evenals het leren van de taal, het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Niet na elkaar, maar tegelijkertijd.

Betrek statushouders zoveel mogelijk bij activiteiten in de wijk. Focus op betrokkenheid van zowel vergunninghouders als bewoners en kijk naar wat zij voor elkaar willen en kunnen betekenen, ook op langere termijn. Wat zijn interesses van statushouders, wat heeft iemand nodig om te integreren? Waar zit de wederkerigheid?

Win-win

In een verpleeghuis in Katwijk wonen tien statushouders. In datzelfde verpleeghuis volgen ze tegelijkertijd een opleiding voor het verplegen van de ouderen. De statushouders hebben een medische achtergrond, maar moesten nog wel door een selectieprocedure. De directeur van het verpleeghuis is blij met de nieuwkomers. In de praktijk blijkt het lastig om hoger opgeleid personeel te vinden die ouderen verplegen en tegelijk kampte het verpleeghuis ook met leegstaande kamers, doordat ouderen langer thuis wonen. Op deze manier is er een win-win situatie ontstaan.

In het begin was er wel weerstand tegen het initiatief: bewoners uitten hun vragen en zorgen. Er werd een interne werkgroep opgericht en uiteindelijk waren de bewonerscommissies akkoord met de (aangepaste) plannen.