Praktijkvoorbeelden

Communicatie bij sociale spanningen

Omgaan met maatschappelijke emoties rondom asbestincidenten

De laatste jaren lijken de maatschappelijke emoties na asbestincidenten hoog op te lopen. Denk bijvoorbeeld aan de emoties na de vondst van asbest in sociale huurwoningen van Mitros in Utrecht in 2012. De media rapporteerden uitgebreid over bewoners die zich zorgen maakten om de gevolgen van asbest voor hun gezondheid. De media hadden ook veel aandacht voor branden waarbij asbest vrijkwam zoals bijvoorbeeld in de binnensteden van Roermond (2015) en Den Bosch (2016). Of al deze maatschappelijke emoties onvermijdelijk waren is echter de vraag.

De kracht van sociale media

Sociale media kunnen bijdragen aan informatievoorziening en kunnen een situatie duiden. Een voordeel van een weblog of liveblog is het potentieel grote bereik vanwege de verspreiding via sociale media. De actuele stand van zaken is snel toegevoegd in de vorm van cijfers en beeldmateriaal, er is interactiviteit mogelijk, bijvoorbeeld het vragen van feedback of meningen van bewoners en het is een relatief goedkoop middel.

Stoere bestuurders

Al jaren demonstreren burgers tegen de komst van AZC’s. Ook in andere dossiers had de ‘onredelijke’ burger een beangstigend effect op bestuurders en namen zij daardoor irrationele beslissingen.

Ambassadeurs uit de wijk, voor de wijk

Sinds 2014 is het voormalige Zuiderparkhotel aan Dordtsestraatweg in Rotterdam getransformeerd tot huisvesting voor EU-arbeidsmigranten. Het nieuwe Flexhotel Zuiderpark werd in de volksmond wordt het ook wel het ‘Polenhotel’ genoemd. Vanuit de wijk was er veel kritiek op de komst van het Flexhotel. Dankzij een klankbordgroep, bestaande uit bewoners, ondernemers en beheerders van het Flexhotel zijn er nauwelijks meldingen van overlast.