Inburgering

Sinds 2013 zijn vergunninghouders verantwoordelijk voor hun inburgering in de gemeente. In 2018 wordt het nieuwe inburgeringsbeleid vormgegeven, met aandacht voor een nieuwe rol voor de gemeente. Op deze pagina stellen we gemeenten op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.

Het Gesprek: training voor nieuwkomers over de Nederlandse cultuur

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 15 maart 2019

Nieuwkomers in de omgeving van Leiden leren sinds 2016 in een trainingsprogramma genaamd Het Gesprek meer over de Nederlandse cultuur. Het Verwey-Jonker Instituut werkte mee aan de ontwikkeling van dit programma, dat nu ook beschikbaar is voor andere gemeenten en partijen die nieuwkomers begeleiden. Marieke Oudshoorn, werkzaam bij gemeente Leiden en betrokken bij Project JA Statushouders, geeft antwoord op vier vragen over Het Gesprek.

De financiële zelfredzaamheid van statushouders: belemmeringen en bouwstenen

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 21 februari 2019

Deze publicatie van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) gaat in op een aantal belemmeringen op het gebied van de financiële zelfredzaamheid van vergunninghouders. Daarnaast biedt het rapport handvatten voor gemeenten die willen werken aan verbetering op dit vlak. De besproken resultaten zijn ook samengevat in een infographic.

Zie ook: infographic.


Kamerbrief tussenstand Veranderopgave Inburgering

Ministerie van SZW – februari 2019

In deze kamerbrief brengt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer op de hoogte van de huidige stand van zaken rondom de Veranderopgave Inburgering. De minister laat onder andere weten de komende twee jaar 40 miljoen euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten, zodat die nu al actief aan de slag kunnen gaan met de begeleiding van vergunninghouders bij hun inburgering (waaronder het leren van de Nederlandse taal).


Emancipatiemonitor: vrouwen met een migratieachtergrond blijven achter

Kennisplatform Integratie & Samenleving – 13 december 2018

Er blijft extra aandacht nodig om de positie van vrouwen met een migratieachtergrond te versterken. De vandaag uitgebrachte Emancipatiemonitor van het SCP en CBS laat zien dat vrouwen met een migratieachtergrond minder vaak werken en economisch zelfstandig zijn dan vrouwen met een Nederlandse achtergrond. Het verschil is ook groter geworden.


Regionale plaatsing vergunninghouders en kans op werk

CPB – juli 2018

In deze publicatie diept het CPB het verband uit tussen huisvesting en inburgering. Tot voor kort werd bij de uitplaatsing van vergunninghouders geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Het CPB laat zien dat het zinvol kan zijn om dit wel te doen.

Lees verder


Vluchtelingen en Werk. Een nieuwe tussenbalans

SER – mei 2018

De SER heeft nog steeds grote zorgen over de aanpak waarmee vluchtelingen met een verblijfsvergunning naar werk worden geholpen. In dit rapport signaleert de raad dat sprake is van een versnipperd beeld. Zo zijn de regionale verschillen nog altijd groot, de initiatieven vaak kleinschalig en is ook de continuïteit van de initiatieven onzeker, vanwege tijdelijke of onvoldoende financiering.

Lees verder