Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier: Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

Invoering nieuwe Wet inburgering uitgesteld tot 1 juli 2021

Divosa – 23 maart 2020

De invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt uitgesteld tot 1 juli 2021. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Aanvankelijk zou de nieuwe wet op 1 januari 2021 ingaan, er blijkt echter meer tijd nodig te zijn om de invoering van de wet goed voor te bereiden.

Lees verder


Syrische statushouders willen beter taalonderwijs en sneller aan het werk

de Volkskrant – 12 maart 2020

Syrische statushouders willen op een hoger niveau de Nederlandse taal leren en sneller aan het werk. Ook voelen veel Syriërs zich nu genoodzaakt onder hun niveau te werken. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Lees verder

Zie ook: rapport Nederland papierenland. Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland (SCP)


Statushouder is gewild, maar komt toch lastig aan de bak

de Volkskrant – 3 maart 2020

Bedrijven willen statushouders graag aan werk helpen, zeggen ze, maar lopen aan tegen onduidelijke, per gemeente verschillende regelingen. De NS is een bedrijf dat vooroploopt. ‘We hebben een tekort aan personeel voor technische functies. De NS heeft deze mensen nodig.’

Lees verder


Hossam wil graag Nederlands leren, maar voor blinde nieuwkomers is er bijna geen les

de Volkskrant – 26 februari 2020

Blinde statushouders kunnen vaak nergens terecht om Nederlandse taallessen te volgen. De gevolgen zijn groot: ze voelen zich geïsoleerd en lopen vertraging op met studeren of werken.

Lees verder


Onderzoek naar de uitvoering van vreemdelingenbewaring

Nationale Ombudsman – 6 februari 2020

Vreemdelingenbewaring heeft als doel mensen die niet in Nederland mogen verblijven, beschikbaar te houden voor uitzetting. Over de manier waarop dit gebeurt is al jaren discussie; mensen verblijven in detentie maar het is geen straf. In 2015 is een wetsvoorstel ingediend waarin de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een nieuw regime voorstelt. Dit nieuwe regime houdt in dat er afdelingen zijn met meer vrijheden en afdelingen met een strenger regime. Sinds mei 2017 werkt detentiecentrum Rotterdam – vooruitlopend op de invoering van dit nieuwe systeem – met dit regime. Voor de Nationale ombudsman aanleiding te onderzoeken hoe dit regime in de praktijk werkt.

Lees verder