vergunninghouders-opnieuwthuis2

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de

Werkgroep Vergunninghouders en asiel G40


Platform31 is betrokken bij de themagroep Vergunninghouders en asiel van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G40 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vergunninghouders en asiel

Sinds de verhoogde instroom van vluchtelingen in 2015 zijn gemeenten, corporaties en andere partijen aan de slag gegaan met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Het kabinet neemt het landelijke inburgeringsbeleid op de schop en voor gemeenten betekent dit onder andere dat zij meer regie krijgen.

Dit kennisdossier is opgezet om op een toegankelijke manier relevante wetenschappelijke en praktische kennis omtrent de inburgering van vergunninghouders te delen met gemeenten en andere partijen die zich hiermee bezig houden. De ontwikkelingen zijn ondergebracht onder de thema’s inburgering en huisvesting en zullen gaandeweg aangevuld worden met andere actuele thema’s.

Actueel

COA wil een betere spreiding van azc’s

Binnenlands Bestuur – 2 juli 2019

De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Milo Schoenmaker wil dat nieuwe azc’s vooral in het westen van het land komen.

Lees verder


Financiële zelfredzaamheid van statushouders

Inspectie SZW – 28 juni 2019

De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre statushouders financieel zelfredzaam zijn en in welke mate zij hierbij ondersteuning krijgen. Bekijk de onderzoeksresultaten financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Lees verder


Toch onafhankelijk onderzoek naar kosten inburgering

Binnenlands Bestuur – 28 juni 2019

Er komt toch een onafhankelijk onderzoek naar de financiële gevolgen van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het CPB wordt gevraagd deze in kaart te brengen. Daarover heeft gemeentekoepel VNG met het ministerie van SZW overeenstemming bereikt.

Lees verder

Zie ook: Gesprek over nieuw inburgeringsstelsel hervat (VNG, 27 juni 2019)


Maatwerk en snelheid centraal in nieuw inburgeringsstelsel

Ministerie van SZW – 25 juni 2019

In het nieuwe inburgeringsstelsel zorgen gemeenten ervoor dat nieuwkomers zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij zullen maatwerk en snelheid centraal staan. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Zijn concept-wetsvoorstel gaat gelijktijdig in consultatie.

Lees verder


‘Arbeidsparticipatie vluchtelingen moet en kan beter’

KIS – 21 juni 2019

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en gezondheid, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. ‘Kijk voorbij dat accent’, stelt UAF-directeur Mardjan Seighali op het drukbezochte symposium ’Samen werken aan duurzame arbeidsparticipatie van statushouders’ in Utrecht.

Lees verder


‘De stem van oudere migranten horen we te weinig’

KIS – 14 juni 2019

Ouderen met een migratieachtergrond vormen een kwetsbare doelgroep. De ‘eerste generatie’-ouderen zijn vaker eenzaam, hebben vaker een slechtere gezondheid en een lagere sociaaleconomische status dan hun Nederlandse leeftijdgenoten. Verschillende onderzoeken wijzen het uit, maar toch horen en zien we hen volgens Fatoş Ipek te weinig. Met haar stichting Oudere Migranten Aan Zet (OMAZ) wil ze daar verandering in brengen.

Lees verder


Betere match door big data?

COA – 31 mei 2019

Kunnen we als COA statushouders beter matchen met gemeenten, zodat hun kansen op werk uiteindelijk verbeteren? Misschien wél met behulp van big data! Beleidsadviseur Sjef van Grinsven legt uit hoe.

Lees verder

Zie ook: Algoritme plaatst statushouder (Binnenlands Bestuur, 12 juni 2019)


Freestylen met taaleis

Binnenlands Bestuur – 10 juni 2019

De Wet taaleis schrijft sinds 3,5 jaar voor dat bijstandsgerechtigden met een migratie-achtergrond zich moeten inspannen om de taal beheersen. Wie niet wil wordt op de uitkering gekort. Het verzet onder gemeenten was aanvankelijk groot. Inmiddels werken ze met lokale varianten.

Lees verder