Woningcontingentering

Verhuren van verzorgingshuiseenheden gaat niet ten koste van het beschikbare woningcontingent. Per 1 juli 2013 zijn alle wooneenheden in zorggebouwen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen opgenomen, waardoor het effect op woningcontingenten verdwenen is.

Toch is niet altijd duidelijk of nieuw ontstane zorgwoningen strijdig zijn met provinciale of regionale afspraken. Dit kan voor gemeenten reden zijn om niet mee te werken aan wijzigingen van het bestemmingsplan. Inmiddels hebben veel provincies een oplossing voor dit vraagstuk. Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg publiceerde hierover een handreiking (pdf) voor het oplossen van ruimtelijke knelpunten bij de transformatie of ontwikkeling van woonzorglocaties.

  • Gelderland heeft bij het vaststellen van de gewenste nieuwbouw al rekening gehouden met de extramuralisering van de zorg. Gemeenten maken zelf keuzes of binnen de afspraken van de transformatie van een zorglocatie. Hierin wordt bekeken of een nieuw initiatief voor zorgwonen wordt gehonoreerd;
  • Diverse provincies hebben vastgelegd dat verzorgingshuizen die transformeren naar zelfstandig wonen niet meetellen bij de woningprogrammering;
  • Utrecht werkt met ‘rode contouren’ waarbinnen bouwproductie moet plaatsvinden en heeft dan geen probleem met woningaantallen.
pannehoeve