Sturen op zorgvoorzieningen

Hoe stuurt u als gemeente in de veelheid van partijen en belangen richting een adequaat zorg- en voorzieningenaanbod? Welke instrumenten zijn beschikbaar? Met wie moet u rekening houden?

Richting geven begint met weten wat u hebt. Hoe ziet de samenstelling van de bevolking eruit. Wat zijn de prognoses voor de toekomst. Welke voorzieningen zijn er nu. Wat is nodig als u kijkt naar de veranderingen en prognoses?

Natuurlijk is de exacte vormgeving van beleid afhankelijk van de politiek. Los daarvan is er al veel te zeggen over de (herbestemming van) zorgvoorzieningen. Diverse hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. We bespreken Zorg op de kaart, Reisgids maatschappelijke voorzieningen, de Omgevingsvisie, de Woonvisie en de Huisvestingsverordening. Dit zijn instrumenten waarmee op hoofdlijnen gestuurd kan worden. Verder besteden we aandacht aan woningcontingentering, ook wel woningprogrammering genoemd.

pannehoeve