Sturen op complex- of gebouwniveau

Waar liggen de mogelijkheden voor gemeenten om te sturen bij transformatie van een gebouw? Hoe ga je om met beschikbaarheid van gebouwen en de plannen van de eigenaar en/of zorgverlener. Medewerking verlenen? Of juist niet? De gemeente kan bij herontwikkeling een belangrijke faciliterende en stimulerende rol vervullen.

Herontwikkeling is geen harde wiskunde: er zijn tal van keuzes mogelijk. De processen verlopen regelmatig traag. Oorzaken zijn onder meer: de urgentie is niet groot genoeg, de vastgoedeigenaar wil niet afwaarderen en laat het pand liever leeg staan, risico’s voor de businesscase zijn te groot, de gemeente ziet de plannen niet of onvoldoende zitten, het bereiken van draagvlak bij een veelheid aan betrokkenen vraagt veel tijd, een steeds veranderend speelveld, of de regels en de interpretatie ervan zijn onduidelijk.

Kaap Hoorn exterieur 1 groot