Zorgvastgoed en wonen

  • Handvat voor lokaal gesprek over verzorgd wonen

Bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van ouderenhuisvesting doemen allerlei vraagstukken op. Dit document Kennisdeler Verzorgd Wonen oktober 2015.pdf (pdf) biedt handvatten voor het lokale gesprek over verzorgd wonen (Bron: Habion)

  • 4 Varianten van woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag

In de praktijk zijn er verschillende manieren waarop gemeenten vorm geven aan de toewijzing van woningen aan inwoners met een specifieke zorgbehoefte. Gemeenten kunnen toewijzingsregels stellen voor vrijkomende schaarse goedkope huurwoningen. Dat instrumentarium bestaat uit een verordening en is vastgelegd in de Huisvestingswet 2014.
De praktijk is terug te brengen tot vier varianten. Deze staan beschreven in Hoofdstuk 4 van de Handleiding Woningtoewijzing aan inwoners met een specifieke zorgvraag (pdf) van de VNG, inclusief voorbeelden van gemeenten die met betreffende variant werken. (Bron: VNG)

  • Monitor Wonen & Zorg 2016

De monitor wonen en zorg 2016 is de weergave van een onderzoek in de provincie Gelderland naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het gebied van wonen met zorg. De uitkomsten hebben betrekking op verschillende zorgsectoren: ouderenzorg, GGZ en gehandicapten.

Het doel van het onderzoek is een prognose te geven van vraag en aanbod naar wonen met zorg tot het jaar 2046. De prognose stelt gemeenten, regio’s woningcorporaties en zorgaanbieders beter in staat om beleid te maken. Naast cijfers worden er ook kwalitatieve trends beschreven. De factsheets Monitor Wonen en Zorg 2016 geven ook een uitwerking op gemeente en regioniveau. (Bron: provincie Gelderland)

kloosterheerd - folder