Strategieën voor zorgvastgoed

  • 4 Bedrijfsmodellen voor de plint

Een verkenning naar de financiering van algemene voorzieningen (veelal te vinden in de ‘plint’ van een zorggebouw) van verzorgingshuizen na scheiding van wonen en zorg.

  • Samenwerking brandveilige seniorenwoningen

Woningcorporatie Habion werkt in de regio Amsterdam-Amstelland nauw samen met de brandweer, om de brandveiligheid voor oudere huurders te verbeteren. Met slimme blusapparaten, rookmelders, ontruimingsoefeningen en voorlichting.

  • Checklist scheiden wonen en zorg

Checklist (pdf) ten behoeve van het doorvoeren van de extramuralisering/scheiden van wonen en zorg binnen verzorgingshuizen.

Er wordt onderscheid gemaakt in een drietal hoofdstappen:

  1. Strategische verkenning organisatie-breed en de specifieke zorglocaties
  2. Uitwerking strategische keuzes als zorgorganisatie besluit tot verhuren van appartementen
  3. Extramuraal zorg aanbieden / verstevigen; globaal stappenplan
kloosterheerd - folder