Strategisch Keuzemodel Zorgvastgoed

Een goed handvat voor het maken van keuzes voor de toekomst van bestaand zorgvastgoed is het Strategisch Keuzemodel Zorgvastgoed. Afhankelijk van gebouw- en omgevingskenmerken past elk zorggebouw in een van de vier kwadranten van de matrix. De benamingen voor de kwadranten zijn ontleend aan de benadering die DTZ Zadelhoff gebruikt voor de kantorenmarkt: kansrijk-, kanshebbend-, en kansarm zorgvastgoed.

Het model is behulpzaam voor eigenaren van vastgoed. Tegelijkertijd kan het ook gebruikt worden in de ontwikkeling van een voorzieningenplanning. Elk van de kwadranten kent een aantal bijpassende strategieën. Op hoofdlijnen zijn dat: handhaven, herontwikkelen, functie wijzigen en slopen.

model kwadrant vastgoed