Strategie: Slopen

Als alle andere strategieën niet werken, omdat een gebouw functioneel en technisch onvoldoende scoort en niet op de begeerde centrumlocatie staat, dan rest slechts vervreemding en/of sloop, mogelijk in combinatie met herontwikkeling van de locatie. Dit is afhankelijk van de markt. Herontwikkeling voor een andere functie is zeker in krimpgebieden niet of nauwelijks aan de orde. In dat geval zijn de sloopkosten niet in te brengen in de herontwikkeling en moet hiervoor apart een oplossing worden gezocht.