Strategie Herontwikkelen: verpleeghuis

Een deel van de verzorgingshuizen kan worden omgebouwd voor zwaardere zorgverlening. De inschatting is dat circa 40 procent van de 1.300 verzorgingshuizen wordt getransformeerd tot een verpleeghuis. Het gebouw moet dan voldoen aan de bouwkundige eisen voor intramurale huisvesting van deze groepen.

Zware toegankelijkheidseisen

Het gebouw moet bijvoorbeeld voldoende verdiepingshoogte bieden voor een koelinstallatie, moet rolstoeltoegankelijk zijn binnen de appartementen en bed-toegankelijk zijn op de gangen. In geval van opvang van psychogeriatrische doelgroepen moet een groepsgewijze huisvesting mogelijk zijn met een huiskamer en loopruimte voor de bewoners.

Instemming zorgkantoor

Veel oude verzorgingshuizen kunnen bouwkundig niet aan deze eisen voldoen en moeten op zoek naar een andere functie en bewoners. Daarnaast moet het zorgkantoor instemmen met deze functiewijziging naar zwaardere zorg. Het zorgkantoor moet ruimte hebben in het regionale budget om extra productieafspraken te kunnen maken.