Strategie handhaven: All-inclusive

Als een verzorgingshuis op een gewenste centrumlocatie staat, is het gebouw nog steeds geschikt als beschutte woonplek voor 80-plussers.

Dienstverlening

Uit het experiment All-inclusive blijkt een groep kwetsbare ouderen behoefte te hebben aan een betaalbare, beschutte woonvoorziening met ontmoeting en hulp nabij. Deze ouderen zouden graag gebruik maken van dienstverlening als maaltijden, 24/7- aanwezigheid en activiteiten.

Minimale afzet

Om dit woondienstenproduct financieel haalbaar te maken, is een minimale afzet van zestig klanten nodig of een combinatie met intramurale capaciteit. Door de inzet van vrijwilligers en gesubsidieerde arbeidsplaatsen is in het experiment geprobeerd de kosten terug te brengen.

In de praktijk

Uit de onderzochte experimenten blijkt All-inclusive nog steeds sterk in beweging. De organisaties die volgens dit concept werken, zijn aan het finetunen in de uitvoering. Zo zijn de dienstenpakketten nog sterk in ontwikkeling. Qua doelgroep richten de instellingen zich op 80-plussers met grotendeels alleen een AOW. Opvallend is dat in de prijsstelling nog grote verschillen zijn. Op moment van onderzoek lag de bandbreedte tussen 744 en 1.189 euro. Wellicht wordt dat mede veroorzaakt doordat tweederde van de organisaties nog te weinig inzicht heeft in de exacte kosten van alle diensten.

Meer weten?

Details over de verschillende experimenten leest u in het rapport. Op de pagina ’All-inclusive pensionvoorziening’ leest u meer over de verschillende varianten van All-inclusive, zoals het meeliftscenario en het flexibel scenario.