Strategie Functiewijziging: nieuwe huurders

Wanneer het gebouw functioneel en technisch nog goed te verhuren is, maar de locatie minder is, wordt vaak naar andere huurders gezocht. Afhankelijk van de nieuwe doelgroepen zijn meer of minder bouwkundige aanpassingen nodig.

10 Praktijkvoorbeelden

Platform31 onderzocht 10 praktijkvoorbeelden en werkte die uit van zorgvastgoed dat getransformeerd is naar zelfstandige woonruimte voor verschillende doelgroepen. Het onderzoek laat zien dat transformatie voor een deel van het zorgvastgoed – zeker in gebieden waar nog woningvraag is – uitstekend getransformeerd kan worden naar zelfstandige woonruimte voor ouderen, maar ook voor studenten, starters, statushouders en arbeidsmigranten.

Beperkte investeringsbereidheid

In de onderzochte voorbeelden laten de meeste eigenaren het gebouw bouwkundig grotendeels in stand. Ze kiezen voor een beperkte renovatie waarmee ze voldoen aan de wettelijke eisen.

Een bijzondere variant op de functiewijzigingsstrategie is de Magic Mix. Hierbij worden oorspronkelijke bewoners gemengd met een of meer nieuwe doelgroepen. In 2015 was er een plotselinge toename van ‘Magic-Mix-projecten’. Zowel behoefte als aanbod lijken toe te nemen. De Magic Mix geeft invulling aan de flexibele schil van de woningmarkt.

Communicatie met de omgeving

Bij transformatie van zorgvastgoed kan de omliggende buurt een struikelblok vormen. Studenten, statushouders en arbeidsmigranten brengen nu eenmaal een andere dynamiek dan ouderen. Wijkbewoners vrezen overlast en dit kan tot verzet leiden. Goede communicatie is daarom cruciaal.