Bibliotheek

2020

2019

 • Zakboek voor ambtenaren
  Zakboek voor gemeenteambtenaren van Social Enterprise om sociaal ondernemerschap te steunen. Met handige beschrijving van de verschillende rollen die je als gemeente op je kan nemen.
 • Routekaart samenwerken met de gemeente
  Inspirerende routekaart van Social Enterprise voor sociaal ondernemers om de gemeente beter te begrijpen en samenwerking te realiseren.
 • Inkopen met impact
  Rapport over de manier waarop de Rijksoverheid producten en diensten inkoopt. Met haar manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid: de gevolgen van klimaatverandering aanpakken; de ontwikkeling naar een ciruculaire (duurzame) economie versnellen; baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.
 • Social Enterprise Monitor 2019 (pdf) (oktober 2019)
  Het grootste jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland.
 • Inzetten van ondernemerstalent voor maatschappelijke vooruitgang (whitepaper KplusV, juni 2019)
  Whitepaper waarin uitgebreid wordt ingegaan op hoe de overheid de randvoorwaarden kan scheppen voor sociaal ondernemerschap.
 • Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf) en korte samenvatting van het volledige adviesrapport de actieagenda Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf), SER Noord Nederland, 2019
  Dit advies gaat over een nieuwe vorm van ondernemerschap (impact ondernemen), waarbij meer de maatschappelijke doelen centraal staan en de winst weer wordt ingezet ter realisering van het maatschappelijk doel.
 • Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap, Universiteit Utrecht i.o.v. ministerie van EZK, 2019
  Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders waarmee de status van een organisatie als een op sociaal of maatschappelijk belang gerichte onderneming wordt erkend, gefaciliteerd en daar eventueel concrete voordelen aan worden verbonden.
 • Boosting social entrepreneurship, OECD, 2019
  De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling (OESO) uit Parijs heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beleid voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers creëren nieuwe banen en zorgen voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociaal ondernemerschap past bij Nederland, staat in het rapport, maar wordt in vergelijking tot andere Europese landen beperkt gefaciliteerd door de overheid.

  Meer publicaties: 2013-2018
G40-meer-impact-met-sociaal-ondernemerschap
klik naar de publicatie (pdf)

Kijktip

Impactvolle Zaken
Serie tweegesprekken (7) met impactvolle ondernemers in corona tijd. Kees Klomp interviewt kleine en grote impact ondernemers waaronder Hans Stegeman van Triodos Bank, Mireille Geijssen van I-did en Bartel Geleijnse van de Participatie Academie.

Podcast-tip

Bestek – De aanbestedingspodcast
Serie afleveringen over de mogelijkheden van aanbesteden bij bijvoorbeeld burgerinitiatieven en Right to Challenge (# 5) of het clusteren opdrachten (# 10).