Publicaties

2019

 • Inzetten van ondernemerstalent voor maatschappelijke vooruitgang (whitepaper KplusV, juni 2019)
  Whitepaper waarin uitgebreid wordt ingegaan op hoe de overheid de randvoorwaarden kan scheppen voor sociaal ondernemerschap.
 • Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf) en korte samenvatting van het volledige adviesrapport de actieagenda Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf), SER Noord Nederland, 2019
  Dit advies gaat over een nieuwe vorm van ondernemerschap (impact ondernemen), waarbij meer de maatschappelijke doelen centraal staan en de winst weer wordt ingezet ter realisering van het maatschappelijk doel.
 • Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap, Universiteit Utrecht i.o.v. ministerie van EZK, 2019
  Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders waarmee de status van een organisatie als een op sociaal of maatschappelijk belang gerichte onderneming wordt erkend, gefaciliteerd en daar eventueel concrete voordelen aan worden verbonden.
 • Boosting social entrepreneurship, OECD, 2019
  De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling (OESO) uit Parijs heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beleid voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers creëren nieuwe banen en zorgen voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociaal ondernemerschap past bij Nederland, staat in het rapport, maar wordt in vergelijking tot andere Europese landen beperkt gefaciliteerd door de overheid.

2018

2016

2015

2014

2013

G40-meer-impact-met-sociaal-ondernemerschap
klik naar de publicatie (pdf)