Nieuws

2020

2019

 • Nieuwsbrief ROZ sociaal ondernemen (november 2019)
  ROZ stimuleert sociaal ondernemerschap in Twente en de Achterhoek.
 • Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief (ministeries van BZK en IenW, 28 oktober 2019)
  Duurzaam, sociaal en innovatief. Dat is het uitgangspunt van de Rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ die minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Stientje van Veldhoven naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
 • Social Enterprise Monitor 2019: groei en beïnvloeding van anderen (Social Enterprise .nl, 22 oktober 2019)
  Sociale ondernemingen groeien en willen ook andere bedrijven aanzetten tot duurzamer en/of socialer gedrag. Dit en meer blijkt uit de laatste editie van de Social Enterprise Monitor, het grootste jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland.
 • 55 gemeenten in Gelderland en Overijssel nemen de Code op in hun beleid (Code Sociale Ondernemingen, 4 oktober 2019)
  Op woensdag 2 oktober werd door de provincies Overijssel en Gelderland het Convenant Uniformering Social Return getekend. Ook de Code Sociale Ondernemingen is onderdeel van dat convenant: uitvoerders van een aanbesteding in beide provincies kunnen de Code gebruiken om invulling te geven aan hun social return verplichting. Oftewel: naast de maatschappelijke overweging is er nu óók een financiële prikkel voor inkoop bij sociaal ondernemers.
 • Gezamenlijke werkwijze maakt social return eenvoudiger voor bedrijven (provincie Overijssel, 2 oktober 2019
  Overheden in Gelderland en Overijssel gaan dezelfde regels gebruiken voor social return on investment. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om aan de voorwaarden te voldoen en kunnen ze meer mensen helpen die moeilijk aan werk komen.)
 • Digitaal Magazine Sociaal Inkopen (provincie Noord-Brabant, september 2019)
 • Sociaal ondernemen, de pilot voorbij (G40, 30 september 2019)
 • Gemeenten zetten plannen voor sociaal ondernemen voort (Social Enterprise NL, 2 september 2019)
  Sociaal ondernemen krijgt steeds meer aandacht van gemeenten. Social Enterprise NL analyseerde vorig jaar de coalitieakkoorden en zag dat 15 van de 44 grootste gemeenten sociaal ondernemen hierin expliciet benoemen. Waar staan de gemeenten een jaar later met hun ambities?
 • Voor Goed, Rotterdam Impact Agency van start (gemeente Rotterdam, 24 juni 2019)
  Op 24 juni gaf wethouder Barbara Kathmann (o.a. Economie) het startschot voor de stichting Voor Goed, Rotterdam Impact Agency. Rotterdam staat bol van goede initiatieven en partijen die graag een steentje willen bijdragen aan een mooie en betere stad. Voor Goed brengt deze Rotterdamse sociaal ondernemers, corporates, fondsen en gemeente samen. Met als doel: nieuwe verbindingen en nieuwe oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam.
 • Wat breng je in beeld als maatschappelijke impact? (Zorg+Welzijn, 14 juni 2019)
  Voor sociale ondernemingen wordt het steeds belangrijker om te laten zien wat hun bedrijf oplevert. Niet alleen in termen van omzet en winst, maar vooral in termen van maatschappelijke waarde. Maar het meten van de maatschappelijke impact is nog een zoektocht: welke effecten breng je in kaart, met welke indicatoren? Dit artikel biedt handvatten.
 • Rijksbrede MVI-criteria geactualiseerd (Rijkswaterstaat, 21 mei 2019)
  De landelijke criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) zijn geactualiseerd. De website van MVI geeft criteria op drie ambitieniveaus, zodat inkopers en opdrachtgevers zo duurzaam mogelijk kunnen inkopen.
 • Kabinet verkent haalbaarheid nieuwe rechtsvorm sociale ondernemingen (ministeries van EZ, VWS, BuZA en JenV, 17 mei 2019)
  De ministerraad heeft besloten om de regelgeving en het speelveld voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen actief te gaan verbeteren. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start daarom met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven.
 • Extra impuls voor sociaal ondernemers in Brabant (Eindhovens Dagblad, 13 maart 2019) en zie ook: Brabant Outcome Fund (provincie Noord-Brabant)
  Een groeiend aantal bedrijven richt zich op meer dan alleen het maken van winst. Sociaal ondernemers worden ze genoemd. Ze pakken een maatschappelijk probleem aan, bieden zorg aan anderen, stimuleren duurzaamheid of hebben anderszins een positieve impact op de samenleving.
 • Kamerbrief over aanbieding onderzoeksrapporten Universiteit Utrecht en OECD over sociaal ondernemen (februari 2019)
  Staatssecretaris Keijzer (EZK) biedt de Tweede Kamer twee onderzoeksrapporten aan.
 • Impact meten door sociaal ondernemers en gemeenten (G40, februari 2019)
  Eind juni 2018 is het Impactpad gelanceerd op initiatief van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat. Het instrument is bedoeld om de toegevoegde waarde van sociaal ondernemers op eenduidige wijze te meten en zichtbaar te maken. Platform31 organiseerde samen met de G40 en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijeenkomst over impact meten.
 • Boosting social entrepreneurship (februari 2019)
  De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling (OESO) uit Parijs heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beleid voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers creëren nieuwe banen en zorgen voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociaal ondernemerschap past bij Nederland, staat in het rapport, maar wordt in vergelijking tot andere Europese landen beperkt gefaciliteerd door de overheid. De Roadmap sociaal ondernemerschap van de G40 wordt genoemd als een goed initiatief, maar om sociaal ondernemerschap echt een ‘boost’ te geven zou de overheid meer moeten doen.

2018

2017

2016

so-nieuws