Interne organisatie gemeente

Sociaal ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan maatschappelijk opgaven. Gemeenten kunnen via beleid en uitvoering ruimte bieden aan sociaal ondernemers, zodat zij op een ondernemende en innovatieve manier kunnen bijdragen.

De betrokkenheid van de gemeente kan variëren van het creëren van draagvlak op bestuurlijk of ambtelijk niveau tot het leggen van verbinding met andere stakeholders zoals ondernemers, financiers of onderwijsinstellingen. Daarnaast kan een gemeente via de as van subsidie, regelgeving of draagvlak voor experimentteerruimte zorgen. Als inkopende of aanbestedende partij kan de gemeente inkoper zijn van producten of diensten van sociaal ondernemers. De gemeente is daarnaast vaak een van de belangrijkste partners in het aanleveren van potentiële (tijdelijke) werknemers vanuit de Participatiewet of de WMO.

Op welke manier kan een gemeente ruimte creëren voor sociaal ondernemerschap?

  • Effectief accountmanagement organiseren voor sociaal ondernemers;
  • Via inkoop kansen creëren voor sociaal ondernemers;
  • Een maatschappelijke uitdagingen als een challenge in de markt te zetten;
  • Wetende dat de gemeente maar één van de actoren in het speelveld is, kan zij toch een actieve rol pakken in het stimuleren van een ecosysteem waarin sociaal ondernemerschap ruimte krijgt.

Samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers bevorderen

Uit onderzoek van PWC (Prille kansen, 2018) blijkt dat de samenwerking tussen gemeenten en sociaal ondernemers in de praktijk nog niet altijd even soepel verloopt (PWC, 2018). De belangenorganisatie voor sociaal ondernemers in Nederland, Social Enterprise NL, heeft daarom het zakboek voor ambtenaren (pdf) en een routekaart voor sociaal ondernemers (pdf) opgesteld. Het zakboek biedt ambtenaren handvatten om de meest passende rol te pakken en de routekaart maakt het voor ondernemers makkelijker om de juiste ingang bij de gemeente te vinden.

Meer informatie

Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden zijn er ook. Springplank040 weet als sociaal ondernemer samen met een corporatie, een netwerk van ruim negentig bedrijven en de gemeente honderden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Bent u op zoek naar nog meer inspirerende voorbeeldprojecten in steden, klik dan hier.