Impact meten

(Sociaal) ondernemers realiseren impact op diverse terrein zoals het verhogen van arbeidsparticipatie van kwetsbare doelgroepen of het bevorderen van de circulaire economie. Het blijkt lastig om impact in harde cijfers af te meten. Dit maakt het meteen één van de barrières voor sociaal ondernemers om (start)kapitaal te verkrijgen. Voor stakeholders zoals gemeenten of financiers is het nodig om aan te tonen dat impact wordt gerealiseerd. Als dit niet op een objectieve manier meetbaar is, dan zijn financiers terughoudend bij het verstrekken van kapitaal. De SER (2016) dringt er op aan dat sociaal ondernemers hun toegevoegde waarde meten en zichtbaar maken. De ministeries van SZW en EZK en BZK hebben daartoe gezamenlijk het initiatief genomen om een opdracht te verlenen aan Avance Impact, Impact Center Erasmus en Social Enterprise NL om te komen tot een web-based tool, het Impactpad. Deze tool biedt (sociale) ondernemingen de mogelijkheid hun impact op eenduidige wijze aan te tonen – en daarmee aan opdrachtgevers (o.a. gemeenten) te laten zien op welke wijze zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke doelen. Het Impactpad is eveneens beschikbaar voor en te gebruiken door gemeenten en investeerders.

Meer lezen

  • Op initiatief van de ministeries SZW, EZK en BZK is het impactpad ontworpen, een tool voor ondernemers om impact aan te tonen.