Resultaatfinanciering

Als eerste provincie in Nederland pioniert de provincie Brabant met een Outcomes Fund, het zogenaamde Brabant Outcomes Fund (BOF). Het BOF focust zich op de regio. Het fonds richt zich op financiële waardering van maatschappelijke impact (sociaal, ecologisch), naast waardering voor economische resultaten (besparingen). Het concept an sich is niet nieuw, eerdere successen werden geboekt in het Verenigd Koninkrijk, Australië, Portugal en India. Uniek bij het BOF is de stem die de doelgroep krijgt in het bepalen van de waarde van het resultaat. Want zij beleven de interventie. En het BOF is niet gericht op de ontwikkeling van nieuwe oplossingen, maar op initiatieven met een bewezen effectieve interventie die aan opschaling toe zijn.

Resultaten van het BOF

In de periode van februari tot juli 2019 zijn de businessplannen met de vijf geselecteerde ondernemers doorontwikkeld tot resultaatcontracten. De ambitie was om tenminste uit te komen op drie contracten. De ondernemers gaan nu aan de slag de afgesproken resultaten te behalen. De provincie deelt al een aantal geleerde lessen:

  • Kennis over resultaatfinanciering en meervoudige waardecreatie gegroeid;
  • Onderling begrip tussen partijen verbeterd;
  • Interesse voor deze vorm van financiering is gegroeid, zowel binnen de eigen provinciale organisatie als bij andere overheidspartijen.

Alle lessen en een uitgebreide toelichting op het BOF zijn opgenomen in het magazine De eerste expeditie van het Brabant Outcomes Fund.

Routekaart voor innovatieve financieringsinstrumenten

VNG publiceert op haar website een link naar een keuzetool die helpt bij het kiezen van het meest passende financieringsinstrument. Deze online tool biedt inzicht in vijf verschillende financiële instrumenten vanuit juridisch, bestuurskundig en financieel-economisch perspectief. Het betreft: revolverend fonds, publieke prijsvraag, matchfunding, Right to Challenge en netwerksubsidie.
De Routekaart voor innovatieve financieringsinstrumenten is het resultaat van het project ‘Financieren in Netwerken’, een samenwerkingsverband tussen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de Universiteit Leiden. De ministeries van BZK en JenV, de gemeente Rotterdam en de VNG gaven input als partnerorganisaties.

Podcast tip

In de podcast Inkopen voor resultaat van Impact Podcast NL wordt gesproken over inkopen op basis van resultaten en is er aandacht voor Social Impact Bonds. Glenn van der Burg in gesprek met Ruben Koekoek, mede-oprichter van Social Finance NL, en Carly Relou van Impact Centre Erasmus.