Kennisdossier Sociaal ondernemerschap

sociaal-ondernemen

Hier vindt u in één oogopslag de meest actuele informatie over sociaal ondernemerschap. Wij houden voor u alle actualiteiten bij, verzamelen relevante achtergrondinformatie en laten u zien welke bijeenkomsten u kunt bijwonen.

Sociaal ondernemerschap kent vele definities. De rode draad in alle definities is het op ondernemende wijze bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd moet er geld worden verdiend, want zonder een verdienmodel is de maatschappelijke impact niet van blijvende aard. Dat is wat sociaal ondernemers doen.

Het aantal sociaal ondernemers groeit, en daarmee ook de impact die ze realiseren én de economische bedrijvigheid. Die impact kan gericht zijn op een inclusieve arbeidsmarkt, betere zorg, minder armoede of een circulaire voedselvoorziening. In elke stad, dorp en regio zijn er sociaal ondernemende ideeën die met een extra duwtje in de rug werkelijkheid kunnen worden. Daar ligt een kans voor lokale overheden, om nieuwe banen te creëren of duurzaamheidsambities te realiseren.

Buy Social

Op 22 november vindt een Buy Social event plaats speciaal voor inkopende overheden. Tijdens die middag presenteren inkopers van rijk, provincie en gemeente hun inkoopsamenwerking met een sociale onderneming. Onderdeel van The Impact Days.

Lees verder

UItgelicht