Contact

Als de uitleg en voorbeelden met betrekking tot opschalingsbewust denken en handelen interesse wekt om mee te werken, of je er vragen over hebt, neem dan zeker contact op!

Kennisdossier Opschaling

In Nederland wordt steeds meer geëxperimenteerd in pilots. Meestal bij grote en complexe opgaven, zoals klimaatadaptatie, stedelijke transformatie of nieuwe woon-zorgconcepten. Vaak is de verwachting dat wat werkt in pilots op kleine schaal, ook op grote schaal kan werken. En dat – als het werkt – het succes zich nagenoeg ‘vanzelf’ verspreidt. Helaas komt die verwachting over opschaling zelden uit. Dit kennisdossier helpt je op weg bij het opschalingsbewust denken en handelen. Bijvoorbeeld bij het opzetten van pilots voor grote maatschappelijke opgaven.

Het loont om je – als beleidsmaker, initiatiefnemer of deelnemer – direct bij het opzetten van een pilot al af te vragen of iets ‘op grote schaal’ moet worden gebracht. En om, zo ja, voorwaarden te scheppen waardoor pilot(s) zoveel mogelijk inzichten opleveren voor een succesvolle opschaling van de resultaten. Ook als dat door andere partijen gaat gebeuren.

In een korte explanimation ontdek je (binnenkort online) in vijf minuten wat veel voorkomende belemmeringen zijn voor effectieve opschaling vanuit pilots. Ook krijg je tips hoe je pilots liever opschalingsbewust kunt opzetten zodat je deze belemmeringen omzeilt.

Doel van het kennisdossier

Platform31 vindt het belangrijk partners te ondersteunen bij het bereiken van resultaten op korte en langere termijn. En bij te dragen aan maatschappelijke impact op grotere schaal. Dat is een belangrijke drijfveer bij het ontwikkelen en delen van kennis over opschaling. Ook streven we naar het praktisch toepasbaar maken van principes, kennis van en ervaring met het opschalingsbewust opzetten van pilots. In dit kennisdossier vind je een overzicht van (actuele) publicaties over dit onderwerp en inspirerende voorbeelden.