Waarom een nieuwe Omgevingswet?

Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief. Deze kernwaarden staan centraal in de nieuwe Omgevingswet. De huidige regels voor ruimtelijke plannen zijn ingewikkeld, onduidelijk en verspreid. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels en voegt ze samen. Alle regels over de fysieke leefomgeving vallen straks onder één wet. Dit leidt tot duidelijkheid, zekerheid en samenhang.

De fysieke leefomgeving is een breed begrip. Het omvat onderwerpen als ruimte, milieu, verkeer, natuur en water. De Omgevingswet maakt het straks makkelijker om bouwprojecten te starten en om alle verschillende belangen te betrekken bij nieuwe projecten.

De nieuwe wet treedt in 2021 in werking

Waarom veranderen de regels voor ruimtelijke plannen?

  • Meer ruimte voor ontwikkeling
    De bestaande wetgeving sluit niet meer aan op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Ook sluit het niet meer aan op complexe vraagstukken als klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid. Het huidige omgevingsrecht biedt dan ook geen ruimte om hierin te ontwikkelen.
  • Samenhangende regelgeving
    Het omgevingrecht is nu versplinterd. Er zijn te veel wetten en AmvB’s. Voor ieder onderwerp is een wet gemaakt. Per sector zijn regels opgesteld, bijvoorbeeld voor milieu, water en verkeer. De nieuwe Omgevingswet moet meer samenhang scheppen tussen de verschillende sectoren. 26 wetten en 120 AMvB’s worden samengevoegd tot één wet en vier AMvB’s.
Figuur wetten


Verbeterdoelen van de Omgevingswet

De Omgevingswet betekent een stelselwijziging. Belangrijk is dat de wetgever met de wet ook vier verbeterdoelen wil bereiken, wat een andere manier van werken vraagt:

  • het gebruiksgemak verhogen;
  • een integrale benadering stimuleren;
  • een actieve aanpak stimuleren;
  • processen versnellen en verbeteren.

Fysieke leefomgeving en reikwijdte

Wilt u weten wat de fysieke leefomgeving betekent in de nieuwe Omgevingswet en welke wetten daarin worden samengevoegd? Ga dan naar Fysieke leefomgeving.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer