Drie voorbeelden

De aanpak van Zaanstad

Gemeente Zaanstad ontwikkelde een denkmodel om bestuurlijke afwegingsruimte vorm te geven. Met deze methodiek maakte Zaanstad een onderverdeling in vier soorten gebieden, met elk de bijbehorende (beperkte) ruimte voor ontwikkelingen. Per type gebied is ook omschreven welke sturing en rol van de gemeente wordt gevraagd. Zo zijn er gebieden waar de gemeente een regisseursrol inneemt om de kernkwaliteiten te behouden. In andere gebieden treedt de gemeente juist terug om ruimte te geven aan initiatieven, of wil zij kansen ondersteunen, en is daarbij partner in ontwikkeling. Het denkmodel gaf daarmee richting aan verschillende ontwikkelingen binnen Zaanstad, waaronder de metamorfose van zowel het militair-industriële Hembrugterrein en schiereiland De Hemmes.


Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten

De gemeente Houten wil de kwaliteiten van het Eiland van Schalkwijk behouden, maar tegelijkertijd ruimte voor ontwikkeling geven. Daarom werkt de gemeente met uitnodigingsplanologie. Om richting te geven en de kwaliteiten van het Eiland te behouden, zijn gebiedskenmerken benoemd in een structuurvisie. Dit helpt bij het inzichtelijk maken van de plannen voor het gebied. De gemeente heeft vervolgens ingezet op een vroegtijdig commitment van de publieke partijen: gemeente, provincie en hoogheemraadschap. Voor elk nieuw initiatief dat wordt aangedragen vindt een gezamenlijk intakegesprek plaats met de drie publieke partijen. Zo beoordelen zij direct ‘aan de voorkant’ of een initiatief past binnen de structuurvisie en andere plannen en regels. De partijen proberen daarbij te kijken en te denken buiten de gebruikelijke kaders.

  • Eiland van Schalkwijk in de gemeente Houten, via Pleio (inlog).
  • Vastgestelde structuurvisie Eiland van Schalkwijk.


Energiezuinige woonwijk in Meppel

De gemeente Meppel wil een milieuvriendelijke woonwijk realiseren. Met behulp van de Crisis- en herstelwet zijn de eisen voor de isolatiewaarden zwaarder gemaakt. Daardoor kunnen er energiezuinige woningen worden gebouwd worden.

  • Meer over de woonwijk Nieuwveense Landen via Pleio (inlog).

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer