Drie voorbeelden

APV Hollandse Kroon
In Hollandse Kroon heeft de gemeenteraad als experiment 70% van de regels in de Apv geschrapt. De gemeente wil ruimte geven aan de samenleving, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Lees verder.

Loslaten is hiervoor belangrijk, maar dat is niet gemakkelijk. Lees verder.

Kookboeken Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn wilt structuur aanbrengen in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Maar niet op een dwingende manier. In plaats van regels en juridische documenten, heeft de gemeente daarom twee ‘kookboeken’ gemaakt voor een ‘smakelijke omgeving’. In de kookboeken staan een aantal recepten waarin de dorpbouwstijl of de ontstaansgeschiedenis van elk dorp worden uitgewerkt. Er staan tips in voor ontwikkelaars, waardoor ze weten hoe ze kunnen ontwikkelen binnen de bouwstijl van het dorp. De kookboeken dragen bij aan het gebruiksgemak van wet en regelgeving en dienen als inspiratiebron voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. Lees verder.

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkeling Schagen
Om te voorkomen dat interessante initiatieven blijven liggen omwille van regels, onderzoekt de gemeente Schagen hoe deze initiatieven wel kunnen ontstaan. De gemeente past waar nodig de regels aan. Met deze insteek stelde de gemeente een reisgids op waarmee de gemeente op een andere manier duidelijk maakt wat het beleid en de regelgeving is van de gemeente. Hierin staat het proces van vergunningaanvragen beschreven. Zo kan de gebruiker met verschillende stappen deze reis van vergunningverlening doorlopen. Dankzij deze methode kunnen initiatieven sneller ontstaan en is er meer ruimte voor gesprek.
Lees verder.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer