IV: Processen versnellen en verbeteren


De Omgevingswet gaat processen versnellen en verbeteren om zo ontwikkeling en innovatie te stimuleren. Uitgangspunt moet worden ‘Willen we het?’ in plaats van ‘Mag het?’.

Wat verandert er?

Het aantal vergunningen dat een reguliere procedure doorloopt in plaats van een uitgebreide procedure wordt groter. Initiatiefnemers hoeven voor minder activiteiten een vergunning aan te vragen. Daarnaast kunnen alle vergunningen in één loket worden aangevraagd.

De gedachte achter de wet is dat initiatiefnemers daardoor makkelijker ontwikkelingen kunnen starten. Maar het zal ook betekenen dat er meer vragen bij de vergunningverleners terecht komen. Wat wel en niet mogelijk is, zal niet voor iedereen direct duidelijk zijn. Gemeenten zullen daardoor wellicht meer voorlichting moeten geven over de wet (terwijl er minder leges geheven kunnen worden, omdat er meer activiteiten zonder vergunning kunnen).

Tot slot legt de nieuwe Omgevingswet meer nadruk op burgerparticipatie aan de voorkant van het proces. Indien dit een wezenlijk onderdeel is van de voorbereidingsfase, zal de beroepsprocedure korter worden, zo is de verwachting..

Wat kunt u nu al doen?

  • Vergunningtrajecten kunnen lean worden gemaakt. Zo kan de besluitvorming op lokaal niveau versnellen en verbeteren. Dat zorgt voor een veel kortere doorlooptijd van vergunningen.
  • Bepaal vaste momenten bij het wijzigen van een bestemmingsplan. Dat versnelt het proces, maar maakt het ook goedkoper.
  • Investeer in het voortraject door vooraf te overleggen met initiatiefnemers. Zo zijn de vergunningaanvragen eerder compleet.
  • Regel dat initiatiefnemers zelf voor draagvlak bij belanghebbenden zorgen als ontwikkelingen in strijd zijn met het bestemmingsplan.
  • Veel gemeenten experimenteren met ‘ontslakken’ door het aantal regels binnen de gemeente te verminderen. Dat versnelt de besluitvorming.

Klik hier voor voorbeelden.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer