II: Integrale benadering stimuleren

De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving is verspreid over verschillende sectoren, zoals milieu, verkeer, water en natuur. Omdat iedere sector een eigen beleid voert, is er onvoldoende overzicht en onvoldoende overeenstemming tussen regels. Hierdoor lopen processen traag en is onduidelijk wat er wel en niet mag.

Wat verandert er?
De nieuwe integrale aanpak zorgt voor meer samenhang in de regels. Dat voorkomt dat regels botsen of juist tegengesteld zijn aan elkaar. Deze integrale benadering levert voordelen op:

  • alle verschillende sectoren en belanghebbenden worden betrokken bij een besluit.
  • de regels worden inzichtelijk en voorspelbaar.
  • het draagt bij aan het gebruiksgemak van de Omgevingswet.
  • de leefomgeving komt centraal te staan.

Wat kunt u nu al doen?
Integraal naar opgaven kijken is binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk. Versnippering van beleid komt al voor. Verschillende gemeenten hebben de regelgeving die zijn nu hebben binnen het fysieke domein geïnventariseerd. Denk aan verordening op het gebied van erfgoed, riolering, parkeren, markt, woonschepen, kappen. Integratie van regelgeving kan in één keer worden gedaan, maar ook fasering is mogelijk.
Om dit in te praktijk te brengen, is het al mogelijk een omgevingsvisie op te stellen. Doordat een omgevingsvisie vormvrij is en de omgevingsvisie een aantal instrumenten vervangt die nu ook vormvrij is, is dit een logische eerste stap. Vervolgens kan een eerste stap gemaakt worden naar het opstellen van een omgevingsplan. Overigens blijkt dat onder de huidige wet- en regelgeving er al meer in een bestemmingsplan is te regelen dan vaak worden gedacht.

Klik hier voor voorbeelden

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer