I: Het gebruiksgemak verhogen


De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik. Dat komt omdat alle regels in één stelsel worden samengevoegd. En omdat er zoveel mogelijk algemene regels komen. Dat maakt het omgevingsrecht dus minder complex. Ook vermindert het aantal procedures.

Wat verandert er?

De huidige 26 wetten en 120 AMvB’s komen samen in 1 wet en 4 AMvB’s. Daardoor ontstaat meer samenhang en duidelijkheid.

Ook schrapt de wetgever regels en vervangt ze door algemene regels. Dat vermindert het aantal vergunningen en schept ruimte voor initiatief. Initiatiefnemers kunnen makkelijker het proces doorlopen. Ook op decentraal niveau worden de regels overzichtelijker. Ieder bestuursorgaan moet een gebiedsdekkende regeling ontwikkelen met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (het omgevingsplan). Dat maakt het op alle niveaus makkelijker om een initiatief te starten. De regels zijn immers duidelijk en vindbaar.

Wat kunt u nu al doen?

Neem de bestaande regelgeving kritisch onder de loep. Dan kunt u nu al het gebruiksgemak van regels verbeteren of geeft duidelijk aan welke vergunningen bij een initiatief nodig zijn. Tijdens een praktijkbijeenkomst over de verlichting van regeldruk is een aantal voorbeelden aan bod gekomen. Zie daarvoor dit verslag
Ook zijn er diverse voorbeelden van het stroomlijnen van processen. Een aantal voorbeelden kwamen tijdens een praktijkbijeenkomst eind 2015 aan bod.

In 2016 heeft het invoeringsprogramma Aan de slag met de Omgevingswet onderzoek gedaan naar hoe overheden nu al hun dienstverlening kunnen optimaliseren om te werken met de Omgevingswet. Daaruit kwamen diverse innovaties naar voren, onder andere over het verbeteren van gebruiksgemak. Gemeenten kunnen die nu al toepassen in hun dienstverlening. De dienstinnovaties zijn te vinden via deze website, waar ook de nieuwe serviceformules staan beschreven. De G32-leerkring Omgevingswet besteedde in 2017 aandacht aan dit onderwerp. Het uitgebreide verslag van die bijeenkomst staat hier.


Klik hier voor voorbeelden

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer