Wat we kunnen leren van de G40-gemeenten

“Het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn”, zei Heleen Groot, directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet tijdens de Dag van de Omgevingswet op 10 oktober. De grootste uitdaging lijkt de cultuuromslag te zijn in de manier van werken binnen de organisatie. Gemeenten moeten al in de geest van de Omgevingswet werken, willen we dat de Omgevingswet in 2021 geïmplementeerd kan worden. “We zullen met een andere mindset moeten gaan werken”, aldus gemeente Breda. Twee G40-gemeenten presenteerden hun ervaringen met werken in de geest van de Omgevingswet.

Tijdens de Dag van de Omgevingswet presenteren twee gemeenten onder leiding van de G40 themagroep Omgevingswetvoorzitters Rick Keim en Wim Tijssen, hun bevindingen. Namens gemeente Breda trappen Danielle Dictus en Sarah Chekh Ibrahim af met een introductie van de Omgevingswet Escaperoom. De escaperoom is een middel om te laten zien dat projectleiders vaak wel op de hoogte zijn van wat van hun verwacht wordt, maar dat het niet gedaan wordt. Bovendien is samenwerken bij een escaperoom essentieel om eruit te kunnen komen, net zoals dat integraal werken onvermijdelijk is onder de Omgevingswet.

De participatiestrategie van gemeente Alkmaar, wordt toegelicht door Agnes de Boer. Middels een participatieleidraad en het streven om zo hoog mogelijk op de participatieladder te werk te gaan, heeft de gemeente drie participatiepilots opgezet. De leidraad geeft de initiatiefnemer handvatten voor wat er van hem of haar wordt verwacht in het participatieproces.

Het publiek stelde scherpe vragen zoals “hoe bepaal je je stakeholders?’ en ‘hoe ga je om met het NIMBY-effect?” Beide gemeenten deelden hun inzichten. Zo maakt gemeente Alkmaar een omgevingsanalyse om de belanghebbenden vast te stellen. En om het NIMBY-effect te kunnen reguleren doet de gemeente een stapje terug op de participatieladder door kaders vast te stellen.

Verslag

Het uitgebreide verslag wordt verzorgd door de organisatie van de VVM. Deze zal binnenkort gepubliceerd worden in de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet 2019.