Overzicht Platorm31-projecten

Op dezelfde leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. De leergang bestaat uit twee naslagwerken (supplementen) per jaar die elk tijdens een studiemiddag centraal staan. Meer weten? Ga naar de projectpagina.

Kennistraject Energietransitie & Omgevingswet

Hoe kunnen de instrumenten van de Omgevingswet gemeenten helpen bij het bereiken van de eigen en nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Deze vraag staat centraal in het kennistraject Energietransitie & Omgevingswet, dat van 2019 tot begin 2020 loopt en waaraan acht pilotgemeenten meedoen. Meer weten? Ga naar de projectpagina.

Programma Stedelijke Transformatie

In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. De Omgevingswet is één van de deelonderwerpen en komt terug in verschillende activiteiten. Meer informatie vindt u op de programmawebsite.

Leerkring Omgevingswet voor Waterschappen

In deze leerkring delen Project- of programmaleiders Implementatie Omgevingswet van dertien waterschappen kennis en ervaringen. In 2019 stonden de onderwerpen interne implementatie, het betrekken van het bestuur en participatie op de agenda.

Leerkring Omgevingswet voor Waterschappen 2020

In de leerkring Omgevingswet voor Waterschappen delen Programmamanagers Implementatie Omgevingswet kennis en ervaringen. De eerste bijeenkomst ging over verandermanagement op kort en lange termijn.

G40/G4-leerkring Omgevingswet

In de G40/G4-leerkring Omgevingswet, die is gekoppeld aan de ambtelijke themagroep Omgevingswet van de G40, delen de grootste steden van Nederland kennis en ervaringen. De leerkring is begonnen in 2016 en wordt vijfwekelijks georganiseerd. Platform31 werkt hierbij nauw samen met de VNG. Vanaf 2020 zijn ook de G4-steden aangehaakt bij de leerkring. Lees meer over de activiteiten van de G40 op de website van de G40.