Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in de praktijk

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet wordt hét digitale loket voor de fysieke leefomgeving en vervangt onder meer het huidige Omgevingsloket online. Vanaf 1 juli 2022 moeten alle gemeenten erop zijn aangesloten. Straks biedt het DSO zowel overheden als initiatiefnemers een overzicht van regels, beleid en vergunningen op een bepaalde locatie. Daarmee draagt het DSO bij aan het eerste verbeterdoel, namelijk een inzichtelijk omgevingsrecht. Ook helpt het nieuwe digitale stelsel bij een snellere besluitvorming (verbeterdoel 4), bijvoorbeeld door digitale vergunningverlening te faciliteren.

De ‘voorkant’ van het DSO is het Omgevingsloket. Gebruikers kunnen straks checken of ze een vergunning of melding moeten doen. Ook kun je er een aanvraag of melding indienen en je oriënteren via regels op een kaart. De bètaversie van het Omgevingsloket is inmiddels beschikbaar en is onderdeel van de ‘landelijke voorziening’ (DSO-LV). In 2024 moet de ontwikkeling van de digitale ondersteuning voltooid zijn.