De vier AmvB’s

Onder de algemene rijksregels komen samen in vier AmvB’s (in plaats van de huidige 120). De algemene regels beschermen de leefomgeving en geven richtlijnen aan burgers en bedrijven. Het zijn alle normen waarbinnen initiatiefnemers moeten handelen.

Het ministerie van IenM stelt op dit moment vier AmvB’s op:

  • Omgevingsbesluit
  • Besluit kwaliteit leefomgeving
  • Besluit bouwactiviteiten leefomgeving
  • Besluit activiteiten leefomgeving
Overzicht van de vier AmvB’s
Overzicht van de vier AmvB’s
  • Het omgevingsbesluit is opgebouwd uit algemene en procedurele regels voor het proces van gebiedsontwikkeling (zoals projectprocedures, grondexploitatie en handhaving en uitvoering). Het zijn als het ware de spelregels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen.

De andere drie AmvB’s richten zich op materiële regels, dus op de inhoud.

  • Het besluit kwaliteit leefomgeving bevat normen van milieu en veiligheid.
  • Het besluit activiteiten leefomgeving richt zich tot burgers bedrijven en overheden bij hun feitelijk handelen en bevat regels over de uitvoering van activiteiten.
  • Het besluit bouwwerken leefomgeving richt zich ook op het feitelijk handelen. Dit besluit bevat regels voor het bouwen, aanleggen en slopen.

Meer informatie over de AMvB’s is te vinden in het E-book AMvB’s in vogelvlucht.

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer