Kennisdossier Omgevingswet

Kennisdossier Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! In dit kennisdossier delen we de kennis en praktijkvoorbeelden die in de G40-leerkring Omgevingswet worden behandeld. Ook nieuwsberichten over andere Omgevingswetprojecten van Platform31 en relevante publicaties komen voorbij. Het dossier is langs drie lijnen ingedeeld – Anders werken, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Instrumenten – en is gericht op medewerkers van gemeenten en andere decentrale overheden.

Wilt u meer weten over de verschillen tussen het huidige en het toekomstige omgevingsrecht, raadpleeg dan de ‘was-wordt-lijst’. Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s. Hierin is overzichtelijk weergegeven hoe de regelgeving binnen het fysiek domein nu is geregeld en hoe het straks zal zijn.

Tweebenig samen werken

27 september 2018

Wie in deze tijd tweebenig is, heeft een groot voordeel, betogen de auteurs van Tweebenig samen werken (Twynstra Gudde i.s.m. Vakmedianet). De vergelijking met voetbal is snel gelegd: tweebenigheid maakt, creatiever, sneller en verruimt het speelveld. Precies die vaardigheden zijn onmisbaar voor professionals en organisaties die zich bezighouden met de complexe maatschappelijke opgaven van nu, waarvoor publieke, maatschappelijke en private partijen de handen ineen moeten slaan.

Lees verder


Essay De Omgevingswet als transitie-opgave

27 april 2018

Wie het over de Omgevingswet heeft, spreekt van een transitie in het fysiek domein. Waar het eerst nog ging over een wetswijziging of een stelselherziening lijkt die terminologie inmiddels niet langer passend. Maar wat is een transitie eigenlijk precies? En als de Omgevingswet om een transitie vraagt, wat betekent dat dan voor alle overheden die bezig zijn met de invoering van deze nieuwe wet? Deze vragen heeft het G40 stedennetwerk gesteld aan prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees verder


100% Service, de formule voor succes

16 mei 2017

Deze publicatie is geschreven om de publieke sector te inspireren de dienstverlening te innoveren. Tips en voorbeelden komen uit veertien exclusieve interviews met topmanagers van onder andere IKEA, NS, het Amsterdam Museum, de zorg, retail, bibliotheken en gemeenten.

Lees verder


Sturing in ruimtelijke ordening: nu en onder de Omgevingswet

4 mei 2017

Mr. C.P. Hageman trekt in zijn proefschrift over sturing in de ruimtelijke ordening een aantal opvallende conclusies. Een mooie aanleiding voor gemeenten om in gesprek te gaan met provincie en Rijk over de verdeling van de bevoegdheden, zodat er geen onnodig vertragende besluiten komen.

Lees verder

“Reisgids voor ruimtelijke ontwikkeling Schagen

Om te voorkomen dat interessante initiatieven blijven liggen omwille van regels, onderzoekt de gemeente Schagen hoe deze initiatieven wel kunnen ontstaan. De gemeente past waar nodig de regels aan. Met deze insteek stelde de gemeente een reisgids op waarmee de gemeente op een andere manier duidelijk maakt wat het beleid en de regelgeving is van de gemeente.

Lees verder

Bijeenkomsten

DSO dag

Op dinsdag 17 december 2019 in Zeist vindt de laatste DSO-dag van het jaar plaats. De dag biedt interessante informatie voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet. Er wordt ingegaan op de resultaten van het afgelopen kwartaal en op de vraagstukken die nog onbeantwoord zijn. Deelname is kosteloos.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer