Combinatie woonvisie, prestatieafspraken en Wmo

Mantelzorg in combinatie met wonen is een onderbelicht thema in de planvorming en woonvisies van gemeenten en woningcorporaties. Er bestaan weinig woonvormen waar mantelzorg op een natuurlijke manier kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de woonvisie, Wmo-visie en prestatieafspraken is het van belang om rekening te houden met mantelzorg in:

  • Woonvisies en prestatieafspraken (in combinatie met de Wmo en andere relevante beleidsdomeinen).
  • Bestemmingsplannen (flexibele bestemming, mantelzorgregeling/ ‘kruimelafwijking’, handhaving).
  • Woningwet en Huisvestingswet (inkomen, urgentie mantelzorg).
  • Regionaal woonruimteverdeelsysteem (toewijzing mantelzorg).
  • Hoge investeringskosten van een (verplaatsbare) mantelzorgunit: kortere levensduur in vergelijking met een zorgwoning.
  • Verhuur van mantelzorgwoningen binnen de grenzen van huurtoeslag is verliesgevende exploitatie.
  • Wmo-voorziening en kostenverdeling bij verplaatsing mobiele unit tussen gemeente, verhuurder en huurder.
  • Hoge kostenpost op incidentele uitgaven Wmo-budget
Mantelzorg
Voorkant Mantelzorg en wonen
Download kennisdossier Mantelzorg en wonen (Pdf, 1,5 Mb)