Publicaties mantelzorg

Langer zelfstandig, Ouder worden met hulpbronnen, ondersteuning en zorg, SCP

In deze studie laat het Sociaal en Cultureel Planbureau zien van welke zorg, voorzieningen, persoonlijke en sociale hulpbronnen 65-plussers gebruikmaken en hoe lang ze daarmee zelfstandig blijven wonen voor ze naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuizen of overlijden.


Wel thuis, Literatuurstudie naar factoren die zelfstandig wonen van mensen met beperkingen beïnvloeden, SCP

Mensen met beperkingen wonen vaak zelfstandig. Welke factoren spelen een rol bij het zelfstandig wonen? Wat hebben mensen hiervoor nodig en wanneer kan het niet? In deze publicatie geeft het SCP een overzicht van wat er in de nationale en internationale onderzoeksliteratuur bekend is over factoren die bijdragen aan zelfstandig wonen van mensen met beperkingen.


Voorbereidende rapportage voor het kennisdossier Mantelzorg & wonen, Platform31

Platform31 verkent op verzoek van de G32-werkgroep wonen en zorg de samenhang, woontrends en de rol van de gemeente om het wonen in elkaars nabijheid te stimuleren. In het kennisdossier Mantelzorg en wonen komen de vragen van de G32-werkgroep aan de orde, waarbij de ontwikkelingen op een rij worden gezet en geduid. Het biedt een state-of-the-art overzicht van bestaande kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger ondersteunen. Het dossier is rond drie hoofdonderwerpen ingericht:

  1. Beschouwing op mantelzorg en beleidsontwikkeling
  2. Facilitering in wet- en regelgeving: Woningwet, WMO, RO, fiscale regels
  3. Type samenwoonvormen

Verder lezen

Voorkant Mantelzorg en wonen
Download kennisdossier Mantelzorg en wonen (Pdf, 1,5 Mb)