Kennisdossier: Mantelzorg en wonen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als uitgangspunt dat mensen langer thuis blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. Bij het verlenen van mantelzorg is nabijheid een groot goed. Als je met elkaar in een huis of bij elkaar in de buurt woont, is het gemakkelijker een helpende hand toe te steken of een oogje in het zeil te houden.

In Nederland verlenen vier miljoen mensen mantelzorg. Het bieden van deze hulp, zorg en ondersteuning kent echter grenzen. Steeds vaker klinkt het geluid van overbelasting. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Hoe speelt de gemeente vanuit het wonen en de Wmo in op de overbelasting van deze groep en wat moet op de beleidsagenda komen?

Mantelzorgproof

De ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare mensen is een taak van de gemeente. Het ondersteunen van de betrokken mantelzorgers is hier een belangrijk onderdeel van. Wonen in nabijheid maakt het mantelzorgen beter mogelijk, maar maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat ouders en kinderen op grotere afstand van elkaar zijn gaan wonen. Ook laat een baan zich niet altijd combineren met de zorg voor een naaste.
Dit kennisdossier verkent de samenhang tussen het woondomein en mantelzorg op basis van vragen van de G40-werkgroep wonen en zorg. Het biedt een state-of-the-art overzicht van bestaande kennis en werkwijzen op het woondomein die de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger ondersteunen. Het dossier is rond een aantal hoofdonderwerpen ingericht:

Langs het ezeltje bij het zorghotel
Voorkant Mantelzorg en wonen
Download kennisdossier Mantelzorg en wonen (Pdf, 1,5 Mb)