flat en stoeltje van wip

Verslag 'Leerkring Sociale Spanningen in de Wijk: dag 1'

Deze eerste leerkringdag Sociale Spanningen vond plaats op 7 juni in Utrecht in de wijk Kanaleneiland met deelnemers van corporaties, gemeenten, inspectie voor jeugd, ministeries en welzijnsorganisaties.

Onder sociale spanningen verstaan de deelnemers bij een eerste inventarisatie verschillende dingen: spanningen tussen oude en nieuwe bewoners, maatschappelijke spanningen rondom de komst van een AZC, spanningen tussen allochtone en autochtone bewoners, spanningen rondom drugsproblematiek. Deze leerkringdag ging met name over het voorkómen van deze sociale spanningen in wijken.

Lees verslag
(Pdf, 155 kB)

Mensen op de markt