flat en stoeltje van wip

Handreiking Besluitvorming opvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Bron: VNG

Deze handreiking ondersteunt gemeenten bij de besluitvorming rondom de opvang van asielzoekers en huisvesting van vergunninghouders. U kunt hiermee het proces zorgvuldig doorlopen, ongeacht de uitkomst van het inhoudelijke besluit. De handreiking biedt een overzicht van stappen in het proces, keuzes, overwegingen, tips en aandachtspunten.

Naar handreiking

Mensen op de markt