Wooncomplexen met wonen/welzijn/zorg

Moderne hofjes, mantelzorgwoningen, thuishuizen: er zijn er al veel alternatieven voor het wonen in een ‘ouderwets’ verzorgingshuis. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze tussenvormen een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. We zien dat deze woonconcepten worden ontwikkeld door particulieren, sociaal ondernemers en corporaties.

Catalogus woonvormen voor senioren

De Catalogus woonvormen voor senioren, een uitgave van ZorgSaamWonen, biedt ontwikkelaars inzicht in de hedendaagse woonvormen voor senioren in Nederland. De informatie is bruikbaar voor professionele partijen en voor bewonersinitiatieven.

De Commissie Toekomst Beschermd Wonen heeft aangegeven dat een ‘arsenaal aan woonvormen’ wenselijk is voor uitstromers uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Welke woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid zijn er, op welke behoeften hebben we nog geen antwoord en hoe kan daar in worden voorzien?

Werken aan wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Deze publicatie heeft als doel om beleidsadviseurs, programmaleiders en hun opdrachtgevers te voorzien van deze kennis en van praktische voorbeelden in de zoektocht naar goed wonen met ondersteuning voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid.

Senioren van nu en in de toekomst moeten prettig oud kunnen worden in een passende woonomgeving. Wat is nodig om woonconcepten voor senioren van de grond te laten komen?

Woonvarianten voor senioren hoe krijg je ze van de grond

Er is veel behoefte aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Steeds vaker zien we dat senioren het heft in eigen hand nemen door zelf een wooninitiatief te ontwikkelen. Dat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk. In deze publicatie is onderzoek gedaan naar knelpunten, geleerde lessen en oplossingsrichtingen rond woonvarianten voor senioren.

Woonprofielen van senioren

Weten we eigenlijk wel wat senioren een aantrekkelijk woonproduct vinden? Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Sprinco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan.


Knarrenhof Zwolle 1 Rufus de Vries