Wonen

Langer zelfstandig thuis wonen betekent niet letterlijk in je eigen huis blijven wonen waar je al jarenlang woont. Veel senioren wonen in eengezinswoningen of juist in kleinere appartementen zonder lift die niet geschikt zijn om te blijven wonen als traplopen moeizaam gaat of als intensieve zorg nodig is. Dus om zelfstandig thuis te kunnen wonen, kan het ook zijn dat je toch moet verhuizen naar een woning die wel geschikt zijn om op oudere leeftijd aangenaam te wonen. Maar niet alleen voor senioren is het noodzakelijk om langer zelfstandig thuis te blijven wonen, ook kwetsbare jongeren die uitstromen uit een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang zullen weer met ondersteuning in een zelfstandige woning moeten gaan wonen.

woonzorg