Transformatie zorgvastgoed

Een gebouw dat als verzorgingshuis wordt geëxploiteerd kan niet zomaar naar een appartementencomplex worden getransformeerd. Op verschillende vlakken kunnen vraagstukken optreden. Een bestemmingsplanwijziging kan nodig zijn, want woonzorgvastgoed heeft vaak de bestemming ‘maatschappelijk’ en een appartementencomplex is ‘wonen’. Als de bestemming wordt gewijzigd heeft dat ook consequenties voor onder meer parkeernorm, grondwaarde, wijze van woningtoewijzing en regionale woningprogrammering.

Door het sluiten van verzorgingshuizen verdween ook een ontmoetingsfunctie voor de buurt. Zijn er alternatieven voor deze huizen? Er zijn enkele voorbeelden van succesvolle transformatie naar wooncomplexen met een verfrissende manier van welzijn en zorg in het complex en voor de buurt:

Nieuwe-bestemming-zorgvastgoed