Mantelzorg en wonen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als uitgangspunt dat mensen langer thuis blijven wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk. Mantelzorgers hebben daarbij een belangrijke rol. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke’ hulp. (Definitie Sociaal cultureel planbureau).

In Nederland verlenen in 2020 ongeveer 4,4 miljoen mensen mantelzorg, dat is om en nabij 1 op de 3 inwoners. Het bieden van deze hulp, zorg en ondersteuning kent echter grenzen. Steeds vaker klinkt het geluid van overbelasting. Daarbij spelen de demografische ontwikkelingen op een andere manier ook nog een rol. Iedereen wordt ouder, dus het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75-plusser neemt af. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Hoe speelt de gemeente vanuit het wonen en de Wmo in op de overbelasting van deze groep en wat moet op de beleidsagenda komen?

Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning? Movisie zet de feiten en cijfers op een rij met betrekking tot het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van informele zorg.

Dit rapport gaat in op de vraag of er voldoende mantelzorg zal zijn voor de groeiende groep ouderen vanwege de vergrijzing en schetst een beeld van de verhouding tussen het aantal gevers en het aantal ontvangers van mantelzorg. Hierbij is ook gekeken naar de regionale ontwikkeling. Mantelzorg komt echter onder druk te staan doordat het aantal gevers van mantelzorg per zelfstandig wonende 75-plusser naar verwachting afneemt van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040.

Bij het verlenen van mantelzorg is nabijheid een groot goed. Als je met elkaar in een huis of bij elkaar in de buurt woont, is het gemakkelijker een helpende hand toe te steken of een oogje in het zeil te houden. Met welke aandachtspunten, regels en gevolgen dien je dan rekening te houden? Zie:

Platform31 maakte op verzoek van de G32-werkgroep wonen en zorg een verkenning van de samenhang tussen het woondomein en mantelzorg, woontrends en de rol van de gemeente om het wonen in elkaars nabijheid te
stimuleren.

Even uit bij het Zorghotel