Intramuraal

Als het zelfstandig thuis wonen niet (meer) mogelijk is, dan zijn mensen aangewezen op het wonen in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of een GGZ instelling. Hier wonen mensen die 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor een plaats in een intramurale instelling is een Wlz (Wet Langdurige Zorg) indicatie verplicht.

Bouwopgave: renovatie en verduurzaming verpleeghuizen

Cobouw, 26 maart 2021

Nieuwbouw van verpleeghuizen gebeurt weinig. Data laat zien dat voor de bouwsector de grootste kansen bij renovatie en transformatie liggen.

De toenemende vergrijzing leidt tot een forse toename van extramurale zorg, maar ook van verpleeghuizen met 24 uurzorg per dag, zegt Victoria Renzelmann, consultant Healthcare bij CBRE. ‘Omdat het aantal ouderen én het aantal 80-plussers toeneemt, neemt de zorgvraag naar verwachting ook toe.’

Lees verder

Kamerbrief over (bouw)opgave verpleeg(huis)zorg in komende decennia*

Ministerie van VWS, 20 december 2019

Minister De Jonge stuurt een brief over de (bouw)opgave op het gebied van verpleeg(huis)zorg in de komende decennia.

Lees verder

811 0874