3 tips voor een actieplan sociaal ondernemerschap

Hoe krijg je ondernemingen en organisaties zo ver dat zij zich ook inzetten voor sociale issues? Gemeente Groningen komt daarvoor met een speciaal actieprogramma: Groningen kiest voor ondernemen met impact! Actieprogramma 2019-2022. Simon Poelstra, adviseur stedelijke economie en coördinator impact-ondernemerschap, legt uit wat de gemeente gaat doen en geeft drie tips.

De gemeente Groningen wil ondernemingen en organisaties stimuleren om sociale issues te helpen oplossen. Dit kan door deze impact ondernemers te faciliteren en te stimuleren. De gemeente heeft daarom onder andere stakeholders bij elkaar gebracht, een impactmeldpunt gecreëerd en een impactcoördinator aangesteld. De gemeente zet daarnaast in op netwerken en kennisdeling en wil zelf ook impact creëren bij haar inkoop en aanbesteding. Het maakt op zich niet uit op welke terreinen de impact ondernemers zelf actief zijn. Ze kunnen doelen hebben op het gebied van het creëren van arbeidsplaatsen, het bevorderen van duurzaamheid, circulariteit, zorg & welzijn, sociale samenhang of rechtvaardigheid. Globaal gaat het de gemeente om het faciliteren van groei van de stad, die leefbaar en aantrekkelijk blijft voor alle inwoners en waarbij iedereen meedoet en meehelpt. Ook wil de gemeente met het actieprogramma meer werkgelegenheid creëren en de energietransitie versnellen.

Geleerde lessen uit Groningen

Wat werkt bij het opstellen van een actieplan voor sociaal ondernemerschap? Poelstra geeft drie tips:

  1. Ga samen met de praktijk aan de slag
    “Ga samen met de ondernemers aan de slag. Die ondernemers vind je bijvoorbeeld via de bedrijfsverenigingen. En startups zijn vaak aangesloten bij een platform, betrek deze ook. Ondernemers die al maatschappelijke impact willen creëren, vind je vaak in speciale netwerken. Betrek hen zeker, want zij hebben veel kennis over wat de gemeente kan doen en kunnen aangeven waaraan zij behoefte hebben.”
  2. Vind niet zelf het wiel uit
    “Maak gebruik van wat er al is. Wij werken op het thema sociaal ondernemerschap samen met andere partijen, naast ondernemers. Zo gaan we binnen de regio Groningen-Assen met collega’s in gesprek en werken met de Social Impact Factory samen. De ervaring die zij meebrengen is heel waardevol.”
  3. Zorg voor een brede blik
    “Bij de gemeente werken sociale mensen, maar ook zakelijke mensen. Laat beide groepen door elkaars ogen kijken. Als je diverse perspectieven samenbrengt, kom je tot een brede blik. Die blik is waardevol voor je project. Wanneer je als gemeente een actieplan voor sociaal ondernemerschap wil opzetten, moet je zorgen voor een breed programma. Zorg bijvoorbeeld dat de afdelingen werk, economische zaken, het sociaal domein en het fysieke domein hierin samenkomen.”

Meer weten?

Lees het actieplan Sociaal Ondernemerschap (pdf) van gemeente Groningen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente: mail naar impact@groningen.nl.

simon-spoelstra
Simon Poelstra

“Een actieprogramma slaagt als het lokale bedrijfsleven betrokken is bij sociale vraagstukken”, zegt Poelstra. “Mijn ambitie is dat veel bedrijven voorop gaan lopen in de betekeniseconomie. Dat zij echt begrijpen dat hun bedrijf betekenisvol kan zijn voor de omgeving en natuur.”

Netwerkbijeenkomst G40

Wilt u zelf verder praten over sociaal ondernemerschap? En leren van collega-gemeenten? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst van de G40 op 18 februari in Utrecht.

Meer informatie