Voorbeelden beleid en projecten in steden

Een groeiend aantal steden besteedt aandacht aan impact ondernemerschap. Steden geven hier op verschillende wijze invulling aan. Op deze pagina verzamelen we beleid dat verschillende steden hebben gemaakt op het terrein van impact ondernemen en inspirerende projecten.

Utrecht:

Eén loket

Inkoop

  • Buy Social (Landelijk initiatief van Social Enterprise NL. Utrecht maakt hier gebruik van).

Voorbeelden

Provincie Overijssel

Financiering

Voorbeeld

Zwolle:

  • De stimuleringsaanpak impact ondernemen uit Zwolle. In Zwolle is in 2020 gestart meer vorm te geven aan en gunstig ecosysteem voor impact ondernemers. Dit hebben ze conform de Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen Zwolle opgepakt.

Voorbeeld