Voorbeelden beleid en projecten in steden

Een groeiend aantal steden besteedt aandacht aan impact ondernemerschap. Steden geven hier op verschillende wijze invulling aan. Op deze pagina verzamelen we beleid dat verschillende steden hebben gemaakt op het terrein van impact ondernemen en inspirerende projecten.

Haarlemmermeer:

Voorbeeld

Zwolle:

  • De stimuleringsaanpak impact ondernemen uit Zwolle. In Zwolle is in 2020 gestart meer vorm te geven aan en gunstig ecosysteem voor impact ondernemers. Dit hebben ze conform de Stimuleringsaanpak Impact Ondernemen Zwolle opgepakt.

Provincie Overijssel

  • Provincie Overijssel werkt in het programma impact ondernemen samen met haar partners om impact ondernemers te ondersteunen om hun maatschappelijke doelen te bereiken via ondernemen.

Voorbeeld