Bibliotheek

2022

 • Economische agenda voor stad en regio (Platform31, juni 2022)
  Na de gemeenteraadsverkiezingen worden er in heel het land nieuwe colleges gevormd. Om de teams en wethouders Economische Zaken te inspireren, schetsen Platform31 en de VNG in een aantal hoofdstukken de economische trends en ontwikkelingen, opgaven en uitdagingen die in de nieuwe collegeperiode op gemeenten afkomen.
 • Voorbeelden van impact ondernemers: Op werkbezoek bij innovatieve ondernemers (Platform31, februari 2022)

2021

 • Impact van Social Return: Onderzoek grootste leveranciers rijksoverheid en social return (ministerie van BZK, november 2021)
 • Kapitaal voor de buurt – toegang tot financiering voor bewonersbedrijven in kaart gebracht, publicatie (pdf) (Social Enterprise NL, oktober 2021)
  Social Enterprise NL en LSA Bewoners maken duidelijk hoe bewonersbedrijven gebruik kunnen maken van financiering, maar ook tegen welke obstakels ze aanlopen. Het rapport bevat zowel aanbevelingen voor bewonersbedrijven en intermediairs als voor de overheid en financiers. Een groeiende bottum-up beweging van actieve bewoners verenigen zich in bewonersbedrijven op een ondernemende wijze aan de slag te gaan met maatschappelijke uitdagingen. Toegang tot financiering is een belangrijke component om deze maatschappelijke doelen te kunnen behalen. In het rapport wordt onderzocht hoe de financieringsmarkt voor bewonersbedrijven eruit ziet, welke mogelijkheden bewonersbedrijven hebben en waar kansen voor verbeteringen liggen.
 • Catching up: the development of legal frameworks for social entrepreneurship in the Netherlands: Maarten Hogenstijn (Hogeschool van Amsterdam, september 2021)
  In dit artikel wordt de ontwikkeling van het wettelijke raamwerk voor sociale ondernemingen in Nederland in kaart gebracht. Nederland is het grootste land in Europa dat nog geen wettelijk raamwerk kent voor sociale ondernemers. Dit artikel brengt in beeld waarom zo’n raamwerk wel wenselijk zou zijn. Het laat zien welke stappen al zijn genomen om te komen tot zo’n raamwerk, maar laat ook zien wat de totstandkoming van een effectief wettelijk raamwerk dat recht doet aan het Nederlandse culturele, politieke en ondernemerslandschap bemoeilijkt.
 • Podcast Changemaker van de week Dit is een podcast van Change Inc. waarin sociale ondernemers aan het woord komen. Leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB bedrijven, startups en scale ups. Elke week vertelt een koploper hoe zijn bedrijf impact maakt en bouwt aan de toekomsteconomie. Paul van Liempt gaat in gesprek met o.a. Joeri Schoemaker, Henk Schouten en Marcel Belt over hoe zij de economie in balans brengen.
 • BNR koplopers In BNR koplopers bespreken Liesbeth Staats en Werner Schouten ontwikkelingen over duurzaamheid, innovatie en ondernemen. Ze gaan in gesprek met koplopers en bespreken oplossingen.
 • Pwc maatschappelijk impact maken
  In dit verslag legt Pwc uit waar maatschappelijke instellingen of ondernemingen die impact willen maken aan moeten of kunnen voldoen. Welke fiscale regels gelden er? Hoe zit het met de anbi-status? En in welk juridisch jasje past mijn onderneming? Op deze vragen geeft dit verslag antwoord. Daarnaast wordt ingegaan op welke manieren je als bedrijf persoonlijk impact kunt maken, bijvoorbeeld als donateur of als vrijwilliger.
 • Impactondernemen in Zuidoost-Drenthe (gemeenten Emmen en Coevorden, mei 2021)
  De gemeenten Emmen en Coevorden willen meer doen rondom impactondernemen, waarbij ze willen samenwerken met andere stakeholders in het ecosysteem, zoals de andere gemeentes in ZuidoostDrenthe, de provincie, kennisinstellingen en de ondernemers. Buro Bries heeft het onderzoek naar de behoeftes en kansen van impactondernemers in de regio uitgevoerd.
 • Meer impact in zicht (Hanzehogeschool – Claudia van Orden, februari 2021), publicatie (pdf)
  In dit rapport doet de hanzehogeschool verslag van ruim twee jaar onderzoek naar de toepassing van sociale voorwaarden in aanbestedingen in Nederlandse gemeenten. Er wordt uitgediept welke wettelijke mogelijkheden gemeenten hebben onder de Aanbestedingswet 2012. Met name artikel 2.82 biedt ruimte om sociale ondernemingen opdrachten te gunnen. Vervolgens worden de uitkomsten van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek onder gemeenten gedeeld om te achterhalen in hoeverre en op welke manier zij gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met de community benefits-methode uit Schotland.
 • Samen maken we het mogelijk! Het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft (A&O fonds Gemeenten, februari 2021)
  Hoe ondersteun je ondernemende initiatiefnemers, die bijvoorbeeld in hun wijk beter willen samenwerken? Of een sociale onderneming willen starten? In Delft doen ze dit door de initiatiefnemers zo concreet mogelijk te ondersteunen. Deze publicatie vertelt het verhaal van Publiek Ondernemen in Delft. Tien Delftse initiatieven laten zien wat de Publiek Ondernemenaanpak in de praktijk betekent.
 • Podcast Systeem op de Schop (Social Enterprise NL, 15 januari 2021)
  Systeem op de schop is de podcast over sociaal ondernemen, de impact economie en alles wat daarbij komt kijken. De host Stefan Panhuijsen, mededirecteur van Social Enterprise NL, en co-host Willemijn Verloop, medeoprichtster van Social Enterprise NL, gaan op zoek naar nieuwe inzichten en voorbij de standaardverhalen. In de podcast gaan ze in gesprek met ondernemers van onder andere Fairphone, Roetz Bikes, De Correspondent en Refugee Company.

2020

 • Zicht op duurzame samenwerking: Vervolgonderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten en sociale ondernemingen (pdf) (Social Enterprise NL – PwC, november 2020)
  In hun vervolgonderzoek geven Social Enterprise NL en PWC antwoord op de vragen: waar staat de samenwerking tussen gemeente en sociaal ondernemer? Welke knelpunten zijn er en welke kansen blijven liggen? Wat is de impact van de coronacrisis op deze samenwerking? En hoe kunnen gemeenten sociaal ondernemerschap verder faciliteren en tegelijkertijd invulling geven aan gemeentelijke doelstellingen?

2019

 • Zakboek voor ambtenaren
  Zakboek voor gemeenteambtenaren van Social Enterprise om sociaal ondernemerschap te steunen. Met handige beschrijving van de verschillende rollen die je als gemeente op je kan nemen.
 • Routekaart samenwerken met de gemeente
  Inspirerende routekaart van Social Enterprise voor sociaal ondernemers om de gemeente beter te begrijpen en samenwerking te realiseren.
 • Inkopen met impact
  Rapport over de manier waarop de Rijksoverheid producten en diensten inkoopt. Met haar manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid: de gevolgen van klimaatverandering aanpakken; de ontwikkeling naar een ciruculaire (duurzame) economie versnellen; baankansen creëren voor mensen die minder makkelijk op de arbeidsmarkt komen.
 • Social Enterprise Monitor 2019 (pdf) (oktober 2019)
  Het grootste jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van sociale ondernemingen in Nederland.
 • Inzetten van ondernemerstalent voor maatschappelijke vooruitgang (whitepaper KplusV, juni 2019)
  Whitepaper waarin uitgebreid wordt ingegaan op hoe de overheid de randvoorwaarden kan scheppen voor sociaal ondernemerschap.
 • Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf) en korte samenvatting van het volledige adviesrapport de actieagenda Impact ondernemen in Groningen, het andere winstdenken (pdf), SER Noord Nederland, 2019
  Dit advies gaat over een nieuwe vorm van ondernemerschap (impact ondernemen), waarbij meer de maatschappelijke doelen centraal staan en de winst weer wordt ingezet ter realisering van het maatschappelijk doel.
 • Versnelling en verbreding van sociaal ondernemerschap, Universiteit Utrecht i.o.v. ministerie van EZK, 2019
  Een onderzoek naar de wenselijkheid van nieuwe juridische kaders waarmee de status van een organisatie als een op sociaal of maatschappelijk belang gerichte onderneming wordt erkend, gefaciliteerd en daar eventueel concrete voordelen aan worden verbonden.
 • Boosting social entrepreneurship, OECD, 2019
  De Organisatie voor Samenwerking en Economische Ontwikkeling (OESO) uit Parijs heeft een uitgebreid onderzoek gedaan naar het beleid voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Sociaal ondernemers creëren nieuwe banen en zorgen voor innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Sociaal ondernemerschap past bij Nederland, staat in het rapport, maar wordt in vergelijking tot andere Europese landen beperkt gefaciliteerd door de overheid.

  Meer publicaties: 2013-2018
G40-meer-impact-met-sociaal-ondernemerschap
klik naar de publicatie (pdf)

Kijktip

Impactvolle Zaken
Serie tweegesprekken (7) met impactvolle ondernemers in corona tijd. Kees Klomp interviewt kleine en grote impact ondernemers waaronder Hans Stegeman van Triodos Bank, Mireille Geijssen van I-did en Bartel Geleijnse van de Participatie Academie.

Podcast-tips

 • Bestek – De aanbestedingspodcast
  Serie afleveringen over de mogelijkheden van aanbesteden bij bijvoorbeeld burgerinitiatieven en Right to Challenge (# 5) of het clusteren opdrachten (# 10).
 • Podcast Changemaker van de week Dit is een podcast van Change Inc. waarin sociale ondernemers aan het woord komen. Leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB bedrijven, startups en scale ups. Elke week vertelt een koploper hoe zijn bedrijf impact maakt en bouwt aan de toekomsteconomie. Paul van Liempt gaat in gesprek met o.a. Joeri Schoemaker, Henk Schouten en Marcel Belt over hoe zij de economie in balans brengen.
 • BNR koplopers In BNR koplopers bespreken Liesbeth Staats en Werner Schouten ontwikkelingen over duurzaamheid, innovatie en ondernemen. Ze gaan in gesprek met koplopers en bespreken oplossingen.